Jentene, som alle er mellom 17 og 19 år gamle, går siste året på Eidsvoll videregående skole og har entreprenørskap og bedriftsutvikling som valgfag. Nå har de startet ungdomsbedriften «Gledesspreder».

ÉN GANG I UKA

Én tidlig ettermiddag i uka tilbyr de aktiviteter til barneskoleelever som har nedsatt psykisk funksjonsevne. I første omgang er tilbudet begrenset til barn fra Vilberg og Ås skoler.

MANGE AKTIVITETER

For en billig penge får deltakerne bli med på en mengde forskjellige aktiviteter, én for hver gang. Jentene ramser opp turning, skolekjøkken, aktivitet i svømmebasseng, lek i gymsal, tur i skogen og aking.

ER SKOLERTE

Det er ikke en flokk uskolerte ungdommer som går ut med dette tilbudet.

- Vi har nybegynner- og videregående kurs i svømming, lederkurs via Eidsvoll menighet og via Ungt Entreprenørskap, hjelpetrenerkurs i turning, trener 1-kurs i både turn og håndball, barneveilederkurs, HMS- og førstehjelpskurs, forteller de.

- Aktivitetene foregår i vår undervisningstid, og vi kan derfor bruke både idrettshallen, svømmehallen og kunstgrasbanen utenfor Eidsvollhallen, påpeker jentene.

MESTRINGSFØLELSE

Deltakeravgiften skal brukes til beste for barna.

- Vi ønsker å gi deltakerne mestringsfølelse, og vet at det er behov for et slikt tilbud. Det er ikke så mange tilbud til denne gruppa barn som til alle andre. Vi erkjenner samtidig at det er ønskelig med integrering, men det kan de oppnå ellers i uka, sier jentene.

LEDIGE PLASSER

- Vi har begrenset kapasitet, men håper å få med mellom fem og ti barn. Dit har vi ennå ikke kommet, så det er bare å ta kontakt og melde seg på, sier videregåendeelevene.

- Tilbudet varer halvannen time etter vanlig grunnskoletid, og vi henter elevene på skolen, forteller jentene.

Opplegget starter allerede i ettermiddag, og det er lagt opp til fem aktivitetsdager før jul. Etter nyttår starter tilbudet opp igjen og varer fram til mai da de videregående elevene blir opptatt med avsluttende eksamener.

- Vi håper andre elever kan ta over når vi er ferdige med videregående, sier jentene.

Les mer om ungdomsbedrifter.