Fra Ullersmo opplyses det at den innsatte ble innlagt på Akershus universitetssykehus (Ahus) torsdag 7. januar, etter at helseavdelingen i fengselet hadde meldt fra om mistanke om mulig tuberkulose. Han er utenlandsk statsborger og har vært innsatt på Ullersmo i et par måneder.

Ullersmo fengsel har i samarbeid med fengselslegen og kommuneoverlegen i Ullensaker kommune iverksatt tiltak som følge av at tuberkulose er påvist hos den innsatte.

- Dette er en hendelse som oppstår flere ganger i året på forskjellige steder i landet. Vi håndterer saken på lik linje med slik vi gjør det i en barnehage, på en skole eller på en arbeidsplass. Vi har rutiner vi følger, sier Lars Meyer-Myklestad, kommuneoverlege i Ullensaker.

Det opplyses at det er avholdt informasjonsmøte med de innsatte og utarbeidet informasjonsskriv til de ansatte.

- Vi kartlegger nå hvem den innsatte har vært i kontakt med, og alle aktuelle personer vil bli testet med en blodprøve. Hvis blodprøven er positiv henvises vedkommende til spesialist for videre vurdering. Hvis prøven er negativ tas ny prøve etter ti uker, sier kommuneoverlegen.

Han understreker at tuberkulose er en veldig lite smittsom sykdom.

LES OGSÅ: Utvider Ullersmo