Kurset består av fire teorikvelder og én praksisdag.

VÅRMØTE

Kursdeltakerne var med da laget nylig hadde sitt årlige vårmøte. Det ble holdt hos Svein Bjercke i Ormlia på Eidsvoll Verk der lederen i birøkterlaget, Sven Anton Bunæs, orienterte om virksomheten før både nybegynnere og erfarne birøktere hadde befaring i bigården.

SYKDOMSFOREBYGGING

Bier er ikke bare honningprodusenter. De gjør også en svært viktig jobb med pollinering i frukthager og i naturen generelt.

Men bier kan også være bærere av en smittsom sykdom som kan ødelegge bisamfunnene. Mattilsynet krever derfor sertifisering ved flytting av bikuber.

Deltakerne på vårmøtet samlet seg derfor om et opprop til grunneiere som får forespørsel om utplassering av bikuber. Grunneierne må forsikrer seg om birøkterne har nødvendig sertifisering. Kubene skal være merket med navn, adresse og telefonnummer, påpeker laget.

Vårmøtet ble avsluttet med hyggelig samvær.