- Noe annet alternativ kan det jo ikke være, sier han.

Jahr setter spørsmålstegn ved om det som er i ferd med å bli vedtatt av Nannestad kommune virkelig kan være riktig.

Han påpeker også at et område sør i Holter, Graniteie-Korslund-Haugerud-Foss, utredes i «siste time» før hovedplan for vann og avløp skal vedtas av politikerne.

Bakgrunnen for vann- og avløpsplaner er vanndirektivet fra EU som Norge forholder seg til. Alternativet for å tilfredsstille de nye kravene til avløp er å installere private renseanlegg.

NY LEDNING LIKE VED

- Det er i dag ny kloakkledning fra Holter til Åsgreina, og fra Nannestad over Låkedalen til Røtterudmoen. Strekningen imellom må utredes på lik linje med området sør i Holter. Det er mange flere husstander langs Åsvegen enn det er i Korslund-området. Dessuten er det områder ved Åsvegen som i kommuneplanen er avsatt til boligbygging. Dette rimer derfor ikke. Det er i dag 240 husstander som alle må finne en løsning for framtidig avløp. Antall husstander på arealet avsatt for fortetting er ikke med i dette tallet. I det aktuelle området i Holter er det 140 husstander, og der er det ikke planlagt noen utbygging, sier Jahr.

MINIRENSEANLEGG

Han viser til at sluttbehandling av hovedplan for vann og avløp ble trukket i møtet i plan- og utviklingsutvalget (PU) i november i fjor for at konsulentrapporten for utredningen av offentlig avløp sør i Holter skulle innarbeides i planen.

- Så vidt jeg forstår er heller ikke finansieringen av denne utredningen vedtatt politisk, kun administrativt. Det stiller jeg meg undrende til, sier Jahr.

Han viser til at deler av strekningen inngår i Åsgreina, som er ett av de fire utbyggingssentrene i Nannestad.

Saken skal opp til ny behandling i PU 7. februar.

- Området er inntegnet på kartet som viser kommunens satsingsområder for bolig- og næringsutvikling. Uten offentlig avløp kan det etter mitt syn ikke bli noen satsing i dette området, sier Jahr.

FÅR PÅLEGG

I handlingsplanen for vann og avløp står nevnte strekning på lista for husstander som vil få pålegg om å oppgradere private avløpsanlegg, det vil si å installere renseanlegg. På samme liste står Nygårdstoppen med 16 anlegg, Homble med 12 anlegg og Åsheim med 20 anlegg. Foreløpig står også området Graniteie-Korslund-Haugerud-Foss med 142 avløpsanlegg på lista. Dette området er imidlertid utredet nylig. I tillegg kommer 202 spredte avløp ellers i bygda.

Områdene Hera med 81 avløpsanlegg og Tangen-Hurdals grense med 83 anlegg fikk pålegg med krav om ferdigstillelse ved utgangen av dette året, men fristen er utsatt til utgangen av 2020.

Jahr peker også på at det på samme strekning langs Åsvegen har vært et krav om gang- og sykkelveg.

- Nå ser det ut til at det kan løse seg med den såkalte Nannestad-pakka. Det ligger derfor til rette for at man kan fortette med boliger også her, sier Jahr.

Jahr og flere andre grunneiere har eiendommer i det aktuelle området som er tegnet inn med gult i kommuneplanen, det vil si et område som er planlagt for boligutbygging.

- PÅLEGGENE MÅ SENDES UT NÅ

Rune Storstein, virksomhetsleder plan og strategi i Nannestad kommune, opplyser at det ikke er tid til å vente på regulering av boligområdene nord for Åsgreina.

- Selv om det ligger gang- og sykkelveg langs Åsvegen inne i den såkalte Nannestad-pakka, som Jahr viser til, vil det med den utbyggingshastigheten vi har i dag uansett ta så lang tid at vi ikke kan vente med å etterkomme kravene i vanndirektivet. Vi har krav fra fylkesmannen om å sende ut krav i løpet av 2017 og 2018. Derfor må vi sende ut påleggene slik at det blir tid for den enkelte til å utbedre sitt avløpsanlegg innen utgangen av 2020, sier Storstein.

REGIONALE MYNDIGHETER

Det aktuelle området ligger inne i kommuneplanen som boligområde. Storstein ser allikevel en utfordring i å få godkjent fortetting utenfor sentrumsområdene.

- Dette er en utfordring i forhold til regionale myndigheter. Det er satt tunge vilkår for å etablere nye boenheter. Områder avsatt til fortetting utenfor sentrum er under press ved hver kommuneplanrullering, sier Storstein.

Areal- og transportplanen sier at størsteparten av utbyggingen skal skje i Nannestad sentrum.

- Kommunen legger derfor trykket på områder som er ferdig regulert, og som har god trafikksikkerhet allerede, sier Storstein.

IKKE I PLANEN

Han viser til at det i hovedplan for vann og avløp ikke er lagt inn kommunalt avløp nord for Åsgreina. Imidlertid kan det planlagte boligområdet (B30 i kommuneplanen) ved Stordammen føre til behov for et offentlig avløp også nordover.

- Dersom dette kommer i gang tidligere enn antatt utløser det behovet for nytt avløp. Imidlertid stilles det også her krav i rekkefølgebestemmelser, blant annet ny tverrveg mellom Åsgreina og fylkesveg 120, så dette vil ta tid, sier Storstein.

«FREDNINGSTID»

På spørsmål om kommunen vil garantere for at man ikke får pålegg om å koble seg til kommunalt anlegg kort tid etter man selv har etablert anlegg svarer Storstein:

- Dette er en sak som skal til politisk behandling, så hvilken ordning det kan bli er foreløpig usikkert. Det kan da komme innspill som at de som etablerer eget renseanlegg nå vil få en fredningstid dersom kommunen kommer med et offentlig anlegg, blant annet hvis utbyggerne ved Stordammen kommer i gang tidligere enn vi kan se i dag. Da vil vi vurdere om de da ikke vil få krav om å koble seg på offentlig avløp før etter for eksempel ti til 20 år, slik at de får en nedskrivningstid på sitt anlegg.

Hovedplan for vann og avløp skal behandles av kommunestyret 16. februar.

ANBEFALER IKKE OFFENTLIG AVLØP

Utredningen for et mulig offentlig avløp sør i Holter er klar, og administrasjonen konkluderer med at det ikke bør etableres kommunalt avløp der.

Det er innstillingen til forvaltnings- og økonomiutvalgets møte 8. februar. Mulighetsstudien kom i gang etter et innbyggerinitiativ i forbindelse med at Gimilvann skal legge ny vannledning fra Eltonåsen og til Nordby og Korslund og dermed mulighet for samarbeid.

- Utredningen er gjort innenfor egne budsjettrammer, sier Bente Huseby, virksomhetsleder kommunal drift i Nannestad kommune.

Ordfører Hans Thue (Ap) opplyser denne saken skal diskuteres på posisjonens gruppemøte før saken skal opp til behandling i forvaltnings- og økonomiutvalget.

- Da blir mesteparten av tida brukt til å diskutere denne saken. Den må ses i forhold flere elementer enn det som er med i administrasjonens vurdering. Et element er at det ligger en del prinsipper i det som vil kunne utløse tilsvarende prosjekter andre steder. Det er foreløpig for ferskt til å mene noe om hva vi kommer til å gjøre. Det er jo også opp til innbyggerne der hvilke løsninger de vil foretrekke, sier Thue.

LES OGSÅ: Vil kobles til offentlig avløpsanlegg. - Noe annet ville være en skandale

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.