Vegforum, som er et samarbeidsorgan for fylkesveg 33 mellom Akershus og Oppland fylkeskommuner, Statens vegvesen og Eidsvoll og Østre Toten kommuner, har gått inn for å sette opp bare én bom. Denne vil de plassere på fylkesgrensa.

MILJØPENGER

I den opprinnelige planen med bom også sør for Feiring, var det som kompensasjon for lokalsamfunnet tenkt bevilget 75 millioner kroner til miljøtiltak i Feiring.

Hvis ulempene med to bommer faller bort, vil vegforum trekke deler av disse miljømidlene inn i vegfinansieringen.

- Da gjenstår kun 45 millioner kroner som må bomfinansieres. Det betyr at vi med én bom bare må legge på prisen om lag fem kroner, påpeker Lars Birger Salvesen som er leder av vegforum.

BOMPENGER

Opprustingen av fylkesveg 33 er forutsatt delvis finansiert med bompenger. Arbeidene har alt kommet langt på Oppland-sida, og der skal det settes opp bom så snart arbeidene er fullført.

På Akershus-sida er det håp om at arbeidene med en 650 meter lang tunnel gjennom Byrudberga, kalt Smaragdtunnelen, kan starte neste år. Men prosjektet forutsetter bompenger.

STENGES INNE AV BOMMER

Bom både på Toten-sida og på Eidsvoll-sida vil «stenge» Feiring inne. Verken lokalbefolkningen eller Eidsvoll kommune ønsker en slik løsning.

- Vår anbefaling kan hindre at innbyggerne i Feiring må betale bompenger for å komme til andre deler av kommunen, påpeker Salvesen.

MULIG BYGGESTART I 2017

- Det er Stortinget som bestemmer bompengefinansiering, og vårt håp er å rekke behandling i høst. Da må kommunene komme med sine høringsuttalelser i løpet av mai. Hvis det går som vi håper, kan arbeidene med Smaragdtunnelen starte i 2017, opplyser Salvesen.

Til slutt er det de to fylkeskommunene som bestemmer hvor bommen eller bommene skal plasseres.

240 MILLIONER KRONER

Tunnelen gjennom Byrudberga er beregnet å koste rundt regnet 240 millioner kroner. 57 millioner kroner er dekket gjennom statlige rassikringsmidler. Akershus fylkeskommune har i tillegg lagt en finansieringsplan for 100 millioner kroner i løpet av de kommende årene, i tillegg til bompenger og eventuelle miljømidler.

skal BYGGE ÉN TUNNEL TIL

Hva som vil skje med bompengeopplegget når det også skal bygges tunnel gjennom Skreiberga i Nord-Feiring, er ikke avklart. Den tunnelen vil koste noe rundt 200 millioner kroner.

- Men her er det ennå ikke utarbeidet noen reguleringsplan, så den ligger lenger fram i tid, påpeker Lars Birger Salvesen.