Det er Fylkesmannen i Oslo og Akershus som melder dette.

Fylkesmannen utelukker ikke at ulven er på veg nordover og at den kan komme til å krysse Vorma. For å forebygge skader i prioritert beiteområde øst for Vorma i Eidsvoll, har Fylkesmannen i kveld gitt skadefellingstillatelse på en ulv i hele Eidsvoll og Nes frem til mandag 14. august klokka 12.00.

Fellingsleder i Eidsvoll er ansvarlig for eventuelle fellingsforsøk.

LES OGSÅ: Felt ulvetispe var Hurdalsulven