I mars var flere enn 12.500 elever med på Batterijakten, og samlet nærmere 80 tonn brukte batterier til gjenvinning.

Batterijakten er en skoleaksjon i regi av Miljøagentene.

– Det fine er at Batterijakten er en lavterskelaksjon som på en lett og håndgripelig måte gir alle fjerdeklassinger mulighet til å bidra til et bedre miljø og øke sitt miljøengasjement, sier Rasmus Norsted i Miljøagentene.

Akershus-elevene samlet inn 4,71 kilo batterier hver seg, og topper fylkeslisten med 9,1 tonn totalt. Det holder til en 18.-plass om man regner flest batterier per elev.

Dette betyr i Ullensaker samlet hver elev inn 6.40 kilo batterier, som totalt ble 794 kilo. I Eidsvoll er tallene 1.91 og 222.9 kilo, og i Nannestad 2.61 og 193 kilo.

FEMTE GANG

Batterijakten gikk for femte gang denne våren, og har aldri hatt flere med på aksjonen.

– Elevene har tatt med seg engasjementet hjem, og det har oppstått en smitteeffekt fra elever til foreldre og nærmiljø. Alle har involvert seg i dette, og samhold og samarbeid har vært avgjørende, sier Norsted.