Ved 16-tiden lørdag ble fv33 gjennom Feiring åpnet etter steinraset som gikk ved Hoelshagen for noen dager siden. 


Geologer hadde da undersøkt fjellsiden og det så langt bedre ut enn fryktet, ifølge Totens Blad.


RENSKE

– Vi er nødt til å renske for stein oppe i fjellsida før vi åpner igjen, noe annet vil være uforsvarlig, sa Trond Holtvedt i Vegvesenets driftsseksjon fredag.

Torsdag så det ut til at det ville ta mange dager å få veien åpen igjen.  Raset gikk rett innunder Skreikampen som er et svært bratt og uframkommelig område. Arbeidet med å kartlegge området har derfor vært krevende. 

Holtvedt sier det kan bli aktuelt med ytterligere sikringstiltak på stedet senere, uten at det er bestemt.