Foreningen har gitt sin økonomiske beholdning, ca. 80.000 kroner, til teknisk utstyr ved avdelingen for kommunal øyeblikkelig hjelp, KØH.

KØH-sengene er den første desentraliserte tjenester som er kommet til kommunene etter samhandlingsreformen, påpeker Dagfinn Habberstad som var leder i avviklingsstyret.

Eidsvoll kommune har tre slike senger.

– Vi ønsker primært at pengene skal være med å finansiere røntgenutstyr, sier han.

Foreningen for Helsehus i Eidsvoll er etterfølgeren til Stensbys Venner som ble stiftet i 2003, og som seinere gikk over til Foreningen for distriktsmedisinsk senter, Øvre Romerike.

– Jobben er ikke gjort, men vi kommer ikke lenger. Derfor vedtok årsmøtet i mars at foreningen skulle legges ned, opplyser Habberstad.

– Arbeidet har vært vanskelig, men vi er lovet at våre forslag i forbindelse med ny helse- og omsorgsplan, skal bli behandlet i gruppa som jobber med planen, uttaler Habberstad.