Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring (NKUL) har tildelt Zielonka Gullepleprisen.

Tildelingen begrunnes blant annet med at hun legger stor vekt på pedagogisk bruk av IKT, har gode lærer-elevrelasjoner som styrker klasseromsfellesskapet, er variert og innovativ i sin undervisning med blandet læring og prosjektbasert undervisning.

LES OGSÅ: Nannestad videregående best på påbygg i Akershus