• PROBLEM: Hjorten er blitt et problem for skogbrukerne i Eidsvoll, påpekte Aps Olaf Tufte (t.v.). Her i samtale med lederen av viltnemnda, Ole Randin Klokkerengen (Sp).

Hjorten har etablert seg i Eidsvoll. Det er ikke alle like fornøyd med.

– Hjort er et økende problem, sa Olaf Tufte (Ap) da kommunestyret nylig behandlet årsmeldingen til viltnemnda.

– Dette dreier seg om kvaliteten på vår framtidige granskog. Hjorten beiter på toppskuddene og da forringes kvaliteten på treet.

– Vi må søke å redusere problemet. Jeg oppfordrer viltnemnda til å følge med, sa Tufte.

– Vi må følge loven, kommenterte lederen av viltnemnda og kommunestyrerepresentant Ole Randin Klokkerengen (Sp).

– Et hjortevald er egentlig på 12.000 mål, men vi har muligheter til å redusere dette til 6.000 mål i enkelte områder. Det har vi gjort. Vi har lagt opp til så stor felling som mulig for at grunneieren skal få mulighet til å få gjort noe, sa han.

I fjor ble det gitt tillatelse til å felle 54 dyr. 18 ble felt. Det er tangering av rekorden fra 2013.