Staten har kommet med et høringsforslag til nytt inntektssystem for kommunene. På dette kan Hurdal kommune tape i verste fall 8,2 millioner kroner i året, i beste fall 2,4 millioner.

HØRING

Det var økonomisjef Erland Lundby som informerte Hurdal kommunestyret om hva kommunen kan vente seg hvis nytt inntektssystem blir innført.
Forslaget til endret inntektssystem henger sammen med kommunereformen, og Paul Johan Moltzau fra Sp mente at dette er et pressmiddel myndighetene bruker for å tvinge kommunepolitikerne til å gå inn for sammenslåing.
- Dette fører til forskjell på levekårene i by og bygd, mente han.

FIKK MEDHOLD I SITT SYN

Moltzau mente at omlegging av inntektssystemet nå synes brukt som pressmiddel for vedtak av kommunesammenslåinger. Han mente at med dette tvinges lokalpolitikere til å vedta ny kommunestruktur uten forutsetning for å vite hva de økonomiske konsekvenser blir.
- De foreslåtte omleggingene virker å gi økt sentraliseringseffekt. Dette rammer utkant og distriktskommuner og vil kunne føre til en økt forskjell på levekår i bygd og by, framholdt han.
Han fikk resten av kommunestyret med seg i dette synet, og dermed blir dette innbakt i kommunens høringsuttalelse.