• TOPP: Ved TV-tårnet på Mistberget er Mistberget skiltet med en høyde på 663 meter over havet. Foto: Knut Øsmundset
  • MISTBERGET: Brannvakttårnet i tåke. Foto: Knut Øsmundset
  • STEMNING: Brannvakttårnet på Mistberget i vinterdrakt. Foto: Trond Nordbak Øsmundset
  • Einar Ordahl i Eidsvoll kommune (Arkivfoto).

Dette er en populær tur: På toppen ligger det et tårn med en fantastisk utsikt. 

Det er noen kilometer opp uansett hvilken vei du kommer fra. Det er bratt og krevende, men verdt det. Der oppe venter en gapahuk, et par benker og et gammelt brannvakttårn med hytte på toppen. Mange går helt opp, og noen klatrer opp i det 16 meter høye tårnet, som ble satt opp i 1938. Det er et populært turmål.

Mange har vært på «tåkeberget» 663 meter over havet. Men ikke mange har vært på toppen.

Fjellet er nemlig ikke 663 meter over havet.

Det bare virker slik.

Mistberget 663 meter over havet

På skolene ved Mistberget lærer elevene at høyden er 663 meter over havet, skiltene på toppen bruker 663, og kommunen bekrefter denne høyden på sine informasjonssider.

Store norske leksikon melder 663 meter over havet, det samme gjør Skiforeningen, nettsiden Lommekjent, leksikonet Wikipedia, statskanalen NRK og turistforeningens ut.no, blant andre. Og listen bare fortsetter. Sjekk gjerne selv. 663 meter over havet er høyden på Mistberget. Problemet er bare at det ikke stemmer.

Tilbakeblikk: Snakker vi ekspedisjon?

– Hvorfor er det en høyere topp…?

Vi satt på hvert vårt sted og studerte kartene, litt tilfeldig i forbindelse med en annen sak. På kartverkets tjeneste dukket tallet 667 opp, rett nord for Mistberget 663 meter over havet. Vi sendte noen raske innspill fram og tilbake på chat:

– Må jo være en feil, men en morsom en. Google Mistberget 667 gir ingen fornuftige treff.

–Men dette er Norgeskart-appen.

– Snakker vi ekspedisjon…? Jakten på 667.

Mens kommentarene gikk fram og tilbake bidro vi til at Mistberget krabbet oppover på googles søkestatistikk.

Vi bor begge i området, har begge lært at høyden er 663 meter over havet, og kjenner godt til de forskjellige rutene opp, vi har vært oppe i det luftige branntårnet hvor det kiler litt i høydeskrekken, og vi har sett den fantastiske utsikten mot Hurdalssjøen og Romerikssletta. Så har vi klatret forsiktig ned igjen – og skrevet oss inn i boka i gapahuken på returen, vel vitende om at vi har vært på toppen (nok en gang).

Men vi har jo ikke det.

Topp inntil en topp

Vi byttet noen kommentarer for å finne et logisk svar, og fremmet noen forslag som ikke var fullt så logiske: Om primærfaktorer, som definerer når en topp inntil en topp blir en topp (det er slikt toppturturistene snakker om). Problemet i denne (manglende) logikken er at det høyeste punktet er toppen uansett tilnærming eller filosofi.

Eller litt enklere sagt (chatten fortsatte):

– Det høyeste punktet må være utgangspunktet.

Deretter: – Dette er fryktelig rart.

– Enig. Enten har det en fornuftig forklaring (og 667 er feil), eller så har alle alltid tatt feil om Mistberget 663. Kjenner det muligens blir noen mails eller telefoner til div. instanser en av de nærmeste dagene, bare for å stille spørsmålet. Evt. tur på toppen i tillegg for å sjekke gps på de to punktene (ikke vitenskapelig, men en indikasjon).

– Kartverket må kunne svare på dette.

– Jepp, det er nok rette stedet.

– Fortell meg hva du finner ut.

– Det skal jeg.

LES OGSÅ: Besetningen mistet livet da flyet styrtet i Mistberget, passasjerene overlevde

Fjellet uendret – og like høyt

Mailene til «div. instanser» ble sendt omtrent samtidig med at «ekspedisjonen» satte fart. Begge deler er kontorarbeid. Første del nødvendig kontorarbeid, andre del morsomt kontorarbeid.

Stiene opp var som ventet, fine og forseggjorte, godt merket og godt trafikkert. Det ble en liten stopp ved Lykkens Grube, deretter over grusveien og opp de siste kneikene til toppen.

Det føltes bratt og langt denne gangen også, men fjellet virket ikke noe høyere da jeg igjen sto ved foten av brannvakttårnet. Det er her Mistberget er 663 meter over havet. Det bekreftet GPS-en på klokka. Høydemåleren ga med andre ord fine data.

Men det er ikke her fjellet er høyest – ifølge kartgrunnlaget.Videre fra brannvakttårnet går stien nordover mot TV-tårnet og punktene rundt Stormyra. Her skal det være flere punkter på rundt 667 meter over havet, som alle avslørte seg i kartet.

Jakten på 667

Med nesa i GPS-en passerer jeg 667 – og får etter hvert opp 668, 669 og 670. Jeg mistenker at klokka er litt ivrig, og litt unøyaktig. Men tendensen er tydelig; fjellet er høyere. Akkurat som kartgrunnlaget forteller.

Kartet stemmer med terrenget.

Og klokka står på 670.Og jeg står rett sør for Stormyra – og rett vest for TV-tårnet. Et godt stykke nord for brannvakttårnet. På et punkt norgeskartet ikke avslørte.Her viser klokka 670 meter over havet. Og den gir seg ikke.

Statens kartverk: – Antakelig det mest besøkte punktet på Mistberget

– Det er vel naturlig at det er Mistbergets høyde ved branntårnet som er av størst interesse, ettersom dette punktet antagelig er det desidert mest besøkte, sier Trond Eilev Espelund i Statens kartverk.

Espelund er gjort kjent med kartgrunnlaget og opplysninger om høyder, og forsøker å svare på dette: - Hva er Mistbergets offisielle høyde?

Espelund har studert kartene og ser at det bare noen meter nord-nordøst for brannvakttårnet er et punkt på 664 meter over havet. Har du gått rundt foten av tårnet har du trolig tråkket på dette punktet. De aller fleste har altså vært på 664 meter over havet.

Trigonometrisk punkt

Så hvor kommer 663 fra?

– Grunnen til høyden 663 meter over havet for Mistberget, er nok at det er anvendt høyden på det trigonometriske første ordenspunktet G33T0020 (for de spesielt interesserte. Red anm), som er å finne rett under branntårnet. I sin tid var dette den mest pålitelige høyden på dette fjellet. Det er det for så vidt i dag også, men nå har vi bedre grunnkart tilgjengelig, sier Espelund.

– Men det er naturligvis slik som du sier, at det er fjellets høyeste, naturlige punkt som bør oppgis når det er snakk om fjellets høyde.

Kart kan være feil

Statens kartverk er en etat under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kartverket har ansvar for den geografiske infrastrukturen og offentlig eiendomsinformasjon.

Kartverket leder for tiden det største landkartleggingsprosjektet i Norge noen gang - der hele landet blir laserskannet og lagt inn i en ny, svært detaljert høydemodell.

– Kart kan naturligvis være feil. Et kart blir aldri helt perfekt, erkjenner Espelund.

– Men kartene er stadig gjenstand for forbedringer. Mange steder i landet er nå dekt av detaljkart med høy oppløsning, meterskoter. Det vanlige før var økonomisk kartverk i målestokk 1:5000 eller 1:10000.

Lasermålte høydedata med stor treffsikkerhet

– Halve Norge er nå dekt med nye lasermålte høydedata, et stort prosjekt til en kostnad på flere hundre millioner. Ut fra disse dataene kan man fint produsere kart med én meters koteavstand.

– Jeg registrerer at Eidsvoll nå har slikt detaljert kart selv på toppen av Mistberget, sier Espelund og henviser til kartdataene som ligger inne i databasen norgeskart.no.

Toppen: 37 meter vest for TV-tårnet

Men tilbake til Mistberget, hvor høyt er det – og hvor finner man det høyeste punktet hvis det ikke ligger ved brannvakttårnet?

– Som du også har sett, finnes det noen litt høyere områder omkring den store TV-masten litt lengre nord på åsryggen. Du har registrert de toppunktene med påførte høydetall.

– Men det desidert høyeste punktet på Mistberget, som ligger cirka 37 meter vest for TV-masten, fins det hverken høydemerke eller høydetall på. Man kan jo gjerne si at dette er en kartfeil, sier Espelund, og legger til:

- Det burte etter min mening vært påført begge deler på kartet akkurat her.

Mistberget 672 meter over havet

- Hvordan finner man da høyden?

–Da må man bare telle koter og estimere hvor mye høyere toppunktet ligger enn den øverste, synlige høydekoten.

– Hva finner du da?

– Når så er gjort, vil nok mange få seg en liten overraskelse! Mistbergets offisielle høyde vil etter dette antagelig være 672 meter, siden 671-koten er den øverste og dekker et ganske stort område. Hvor flatt dette området er, kan vanskelig sees ut fra kartet.

– Nettopp derfor burte det vært påført en målt høydeverdi her, sier Espelund.

- Ut fra størrelsen vil jeg anslå toppunktets høyde til å være ca. 671,7 m. Men siden jeg ikke har vært der oppe, og ikke kan kalle meg lokalkjent, er det selvsagt en viss usikkerhetsmargin knyttet til høydetallet.

Mistberget 673 meter over havet?

– Er det noen annen usikkerhet knyttet til dette?

– Det hender iblant at toppkoten også er uteglemt, selv på detaljkart som dette. Da kan sågar toppen være på 673 meter, men man kan ikke spekulere i at kartet er feil.

– Så da tenker du?

– Jeg holder på 672 meter til man får oppdatert høydeinformasjonen med de siste lasermålinger som i utgangspunktet har en nøyaktighet på bedre enn 0,1 meter, sier Espelund.

LES OGSÅ: Dette er Mistberget - tåke, tårn, gruvedrift og vardested

Fastmerke: Mistberget 663 - et godt synlig punkt

Punktet 663 meter over havet på toppen av Mistberget har en viktig funksjon.

– Norges geografiske oppmålings (Ngo) fastmerke på Mistberget ligger rett ved branntårnet, forklarer avdelingsleder Einar Ordahl i Eidsvoll kommune.

Det er en grunn til at dette fastpunktet ikke ligger på det høyeste punktet.

663 - viktig punkt for landmåling

– Signalet på punktet skulle være godt synlig også sydover, og ligger dermed ikke på høyeste punkt, forklarer Ordahl.

– Hadde punktet ligget på høyeste punkt ville man ikke sett det fra deler av Eidsvoll og det hadde vært nødvendig å holde store deler av toppen fri for skog. Punktet har vært et svært viktig siktepunkt i forbindelse med landmålingsarbeider i Eidsvoll.

Mistberget 671 meter over havet

– Så, hva er offisiell høyde på Mistberget i Eidsvoll?

– Interessant spørsmål! Og aller mest interessant fordi dette ikke har vært noe tema som jeg har hørt vært oppe til debatt før.

– Jeg har ikke helt nøyaktig høyde på toppunkt, men etter det jeg ser av kotene i høydedatabasen er høyeste punkt litt over kote 671. Maks høyde ligger da på rundt 671,5, med antatt feilmargin på 20-30 centimeter.

En blanding av tall

– Men hvordan har høyden 663 festet seg som toppens høyde?

– I vår landmålerverden er det høyden på de fastmerkene vi har som er interessante i forbindelse med nøyaktige målinger. Selve høyden på toppen er ikke interessant i den sammenheng.

– Dermed kan det jo lett bli blanding av to sannheter der den ene sannheten også blir brukt som sant på den andre fordi man blir litt «lurt» til å oppfatte disse som like, sier Ordahl, og viser til en annen topp i samme kommune:

SKREIKAMPEN

– Jeg var for nysgjerrighetsskyld også inne og tittet på kotene til Skreikampen. Her ser det ut til å være brukt samme høyder overalt, for her er høyeste registrerte kotepunkt i kartbasen ca 698,20 meter over havet, og dette stemmer bra med Ngo-punktets høyde.

Eksakte målinger med GPS

– Så, hva skal til for å slå fast den eksakte høyden på Mistberget?

– Den enkleste og mest moderne måten å få nøyaktig høyde er å bruke GPS. Det er jo rent teknisk noe vi eller hvem som helst som har en GPS som kan måle på centimeternivå kan gjøre, sier Ordahl, og legger til:

– I tidligere tider ville man nivellert høydeforskjellene mellom eksisterende trigpunkt ved branntårnet og opp til toppen og fått en millimeternøyaktighet for differensen mellom de to høydene.

Ordahl lar det skinne igjennom at det hadde vært interessant å gjøre en nøyaktig måling, men at det selvfølgelig er snakk om prioriteringer og tidsbruk. Landmålerne har uansett det punktet de trenger og folk kommer nok til å fortsette å gå til brannvakttårnet og gapahuken på 663 (664) meter over havet.

Topptur – eller topp tur?

Men vil du helt til topps, så finner du den virkelige toppen her: Punktet 671/672 meter over havet ligger 37 meter vest for TV-tårnet.

Det er for spesielt interesserte.

Der vil du finne en liten høyde, kanskje litt brennesle og utsikt rett i et par grantrær. Du kan kanskje skimte deler av TV-tårnet, og muligens se deler av Stormyra.

Vi har sjekket. Det er ikke det helt store.

Men vil du opp, og toppunktet er målet, så er det dit du skal.Vil du heller ha den gode turopplevelsen stopper du på toppen ved brannvakttårnet på 663 meter over havet (eller 664, som det er rett ved siden av). Går du i tillegg opp i tårnet, som er 16 meter høyt (kanskje litt lavere på plattformen), så er du så høyt det er mulig å komme på Mistberget.

God tur!

SE VIDEO: Opp på Mistberget i jakten på toppunktet

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.