I protesten heter det at området er tilholdssted for salamandere - og man ønsker dette vurdert.

Området ble sjekket i 2015. Utbygger bestilte en ny undersøkelse som ble gjennomført i sommer for å være helt sikre. Området er i sommer kontrollert av det uavhengige selskapet Miljøfaglig Utredning.

– Konklusjonen fra 2015 blir stående. Området har ikke egnede yngledammer for salamandere. Små salamandere er ikke rødlistet og den er vurdert til å ha en livskraftig bestand i Norge, skriver Helge Fjeldstad i sin rapport.

– De gikk gjennom hver eneste vannpytt i skogen her, med hov. Og de sveipet over hele nabolaget i samme slengen, men fant ingenting, sier Per Morten Bjørseth i Skandia Eiendom.

– Hva skjer nå?

– Fylkesmannen har tatt stilling til om klagesaken skal få oppsettende virkning, men de kan ikke se at vedtakelsen av reguleringsplanen medfører uopprettelig skade eller tap. De mener det heller ikke er umiddelbart sannsynlig at klagen vil føre frem, sier Bjørseth.

– Hva betyr det for dere?

– At vi kan videreføre prosjektet og starte arbeidene på tomten når alle tillatelser foreligger.

Eidsvoll kommune vil ha fortetting i området.

Bjørseth understreker at de legger inn et stort grøntområdet i boligfeltet.

– Dette blir fine lekeområder rett utenfor stuedøra. I tillegg dobler vi den eksisterende lekeplassen og setter inn godkjente apparater - for alle naboene. Vi har avtalt dette med velet, sier han.