Til tross for at skolen ikke akkurat ligger i et område hvor fiskerinæring det mest typiske, kom det mange gode forslag fra elevene til hvordan sjømatnæringen kan markedsføre seg for å få flere til å spise fisk, og spesielt barn og unge.

Ringer av vann- Sjømat for framtiden var årets oppgave. Arrangementet er et samarbeid mellom Sett Sjøbein, Nærings- og fiskeridepartementet og Ungt entreprenørskap. 30 lag deltok, to lag gikk videre til fylkesfinalen.

Utvikling av produkt, konsept eller kampanje som fører til at sjømatforbruket øker blant unge var oppgaven elevene på helse og oppvekst og service og samferdsel fikk presentert.

GIKK FOR APP

- Det var spennende å jobbe med dette temaet. Et forslag om å utvikle en app til å markedsføre fisk og sjømat kom tidlig opp i gruppa. Dette holdt vi oss til. Vi kalte den Fiskeskallet, forteller leder for gruppa, Vår Syverstad Johansen.

- At vi skulle kvalifisere oss til fylkesfinalen kom overraskende, men det er jo veldig morsomt, sier Maria Elisabeth Flåte.

Da gruppa presenterte sin besvarelse fortalte de at appen inneholdt opplysninger om ulike matprodukter av fisk.

- Appen registrerer også hvor mye fisk man har kjøpt, og for hvert femte kjøp oppnår man 20 prosent rabatt på fisk, sier Dennis André Karlsen.

Men appen inneholder også spill.

- Disse spillene kan barna leke med, og hvis man spiller bra, og får masse poeng, så får man rabatter på fisk, sier Ole Lukas Krogh.

FIGURER

Det andre laget som gikk videre består av Patrik Halvorsen, Rizwan Azizi og Julie Kahn. De presenterte en kampanje med fisk formet til forskjellige figurer.

- Vi tenker at fisk i former som for eksempel traktor, stjerner og kroner kan bidra til at barn vil spise mer fisk. Vi lagde også en animasjonsfilm. Det ville være morsomt om vi kunne bidra til at barn spiser mere fisk, sier Patrik Halvorsen.

Julie Kahn syntes det var interessant å jobbe med denne oppgaven.

- Jeg har ikke vært med på noe sånt før, og lærte mye, sier hun.

FORNØYD

Malin Øiseth, fra Ungt entreprenørskap Akershus og leder for juryen, er svært godt fornøyd.

- Dette var en kjempebra camp. Det ble presentert mange gode og spennende løsninger, sier hun.

Utviklingsleder for service og samferdsel ved Nannestad videregående skole, Rune Heiestad, er tilfreds med gjennomføringen.

- Vi ønsker å gjøre undervisningen mer praktisk og relevant, og da er dette en fin måte å gjøre det på, sier Heiestad.

Ungdomsskoleelever: - Engelskfaget på ung­doms­skolen er for enkelt

Følg Eidsvoll Ullensaker Blad på Facebook