Først kom Fylkesmannen med innsigelse mot planene. Nå anbefaler Landbruksdirektoratet at innsigelsen til områdereguleringsplanen på Vilberg tas til følge.

– Basert på den informasjonen som har blitt forelagt, finner ikke Landbruksdirektoratet grunnlag for at kommunen skal kunne fravike kommuneplanen og omregulere LNFR-området med fulldyrka mark til undervisningsformål, skriver Landbruksdirektoratet i et brev EUB har fått tilgang på.

Viser til andre tomter

– Landbruksdirektoratet mener at terskelen for å bygge på dyrka mark må være høy, og at det ikke skal foreligge andre alternativer dersom tillatelse skal gis. Eidsvoll kommune har alternative områder som er ferdig regulert til formålet, i tillegg til et fortettingspotensial i sentrumskjernen. Landbruksdirektoratet mener dette må tas i bruk før man kan vurdere bygging på dyrka mark, står det videre i brevet.

14. april i 2015 vedtok kommunestyret at det skulle arbeides videre med regulering og prosjektering av skolebygg på Tynsåkjordet. Tynsåkjordet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR-område, og er ikke regulert. Fylkesmannen fremmet i brev 17. februar 2017 innsigelse mot å plassere barneskolen utenfor sentrum på dyrka mark. Denne innsigelsen ble begrunnet med at plasseringer er i strid med nasjonale mål for jordvern og økt matproduksjon, og regional plan for areal og transport.

I vurdering av ny skole har kommunen lagt til grunn at det skal bygges en traparallell skole med mulighet for utvidelse til en fireparallell. Ifølge kommunens egne utregninger vil arealbehovet til en slik skole for inntil 784 elever være 27 dekar uteområder og seks dekar i fotavtrykk for bygningsmassen. I tillegg kommer trafikk/parkeringsareal på cirka fem dekar og en flerbrukshall på cirka to.

40 dekar

Regulert areal til ny barneskole på Vilberg utgjør dermed cirka 40 dekar. Planområdet til skolen, med tanke på framtidig utvidelse, ligger totalt på 52 dekar. I alt forventes det at 70 dekar tas ut av produksjon dersom det blir bygget skole på Tynsåkjordet.

– Den dyrka marka på Tynsåkjordet er, ifølge NIBIOs kartinnsynsløsning Kilden, av middels og stor verdi. Eidsvoll kommune har foretatt en konsekvensutredning av dyrka mark i forbindelse med planprogrammet. Her karakteriseres jorda på det berørte området som « … noe av den beste kornjorda i kommunen, velegnet til dyrking av matkorn», skriver Landbruksdirektoratet i brevet.

De påpeker videre at jordvern må balanseres opp mot storsamfunnets behov, og ivaretakelse av matjord må vike i saker der det ikke foreligger andre alternativer.

– Skolebygget er, ut ifra Landbruksdirektoratets forståelse, prosjektert i sentrum av jordet grunnet topografiske og geologiske forhold. Dette er jordets mest produktive areal. Mye dyrka mark av høy kvalitet går derfor ut av produksjon grunnet vanskelig tilkomst og randsone, skriver Landbruksdirektoratet.

Avventer departementets konklusjon

Ordfører John-Erik Vika (Sp) er kjent med innholdet i brevet fra Landbruksdirektoratet. Han innrømmer at han er delt i saken.

– På den ene siden skal jeg følge opp kommunestyrets vedtak om ny skole på Tynsåkjordet og på den andre siden må jeg naturligvis følge opp mitt eget partis syn på denne typen saker. Jeg har med andre ord et bein i hver leir, sier Vika.

– Nå får vi avvente beslutningen til Landbruks- og matdepartementet, sier Vika.

Det er ventet at departementet vil komme med sin endelige avgjørelse i saken en gang i løpet av høsten.

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.