Ulykken skjedde på fylkesveg 177, Østsidavegen ved Skakkland, rundt klokka 17.45 lørdag kveld. Nødetatene var raskt på stedet og ambulansepersonell startet med hjerte- og lungeredning. Livet til mannen i 60-årene fra Romerike, sto imidlertid ikke til å redde.
- Vi fikk bekreftet at mannen var omkommet rundt 18.30, sier operasjonsleder Kristian Loraas i Øst politidistrikt.

UKLART HENDELSESFORLØP

- Det er foreløpig for tidlig å si noe om årsaken til ulykken, men det var en singelulykke med en MC som kjørte av veien, forteller Loraas.
Mannen var i følge med tre MC-kamerater da ulykken inntraff.
- Basert på deres observasjoner kan vi si at sjåføren har mistet kontrollen ut av en sving og dratt av veien, før han har truffet et tre, sier operasjonsleder Loraas. Og legger til at hendelsesforløpet fortsatt er å anse som uklart.

ETTERFORSKES VIDERE

Politiet og gruppa for ulykkesanalyse har nå avsluttet sine undersøkelser på ulykkesstedet.
- Det er opprettet en sak. Den vil etterforskes videre av Eidsvoll og Hurdal lensmannskontor, sier Loraas.

VEGEN STENGT I FLERE TIMER

Fylkesvegen ble stengt i begge retninger etter ulykken, men er nå åpnet opp for trafikk.