Forut for siste kommunestyremøte i Eidsvoll var det Sigurd Mosbakks tur til å underholde på vegne av den kommunale kulturskolen.

Mosbakk bor på Eidsvoll Verk, går musikklinja på Lillestrøm videregående skole og er plukket ut til talentutviklingsprogrammet til musikkhøgskolen i Oslo.

Mosbakk har gått en rekke år på kulturskolen i Eidsvoll for å utvikle seg på tangentinstrumenter. Målet er å bli organist, og med organist Bjørnar Robertsen som instruktør, øver han på orgelet i Eidsvoll kirke.

I kommunestyresalen måtte han nøye seg med piano da han framført preludium i ciss-dur av Johann Sebastian Bach, til stor applaus fra de folkevalgte og tilhørerne.