Ingvill Størksen er direktør i hovedorganisasjonen Virke, med dagligvare som spesialfelt. Hun sier at tallene som presenteres i denne saken understreker handelens store betydning for norsk økonomi.

- Handelen er Norges største private sysselsetter, og over 40 prosent av handelen er dagligvarer. Handelens samfunnsbetydning gir ringvirkninger langt ut over den enkelte butikk, påpeker hun.

- På hvilken måte?

- Handelsbedriftene skaper arbeidsplasser lokalt, for alt fra høyt utdannede økonomer til flyktninger og mennesker med hull i CV og karakterbok. Dette merkes både på sysselsettingstall og skatteinntekter, i tillegg til at det skaper verdier som ikke kan måles i penger, sier hun.

SKJERPET KONKURRANSE

- Norge hadde inntil for få år siden fire store dagligvarekjeder, nå er det bare tre igjen. Hva betyr den knallharde konkurransen dem i mellom for dagligvarehandelen og ikke minst forbrukerne?

- Overgangen til tre mer jevnstore aktører har skjerpet konkurransen i markedet og det kommer kundene til gode. De siste 12 månedene har matprisene økt mindre enn prisene forøvrig, noe som skyldes økt konkurranse, sier direktøren og legger til:

- Samtidig øker også konkurransen fra aktører utenfor de tradisjonelle dagligvareaktørene – særlig netthandel med mat har stor prosentuell vekst. Det kommer stadig flere aktører på banen, i tillegg til de tre store dagligvareaktørene.

- Kommer vi til å se noen større endringer i dagligvarehandelen?

- Både handelen generelt og dagligvarehandelen, er i endring som følge av digitalisering. Dette gir økt konkurranse fra inn- og utland, og stadig mer krevende kunder, sier Ingvill Størksen.

Store summer

Her er noen omsetningstall i dagligvarebransjen på Øvre Romerike, i millioner:

 • Rema Jessheim – 42 (2015).  
 • Rema Kløfta – 90 (2015).
 • Rema Gystadparken – 134.
 • Nannestad – 10 (2015).
 • Kiwi omsetter for over 500 millioner.
 • KB Kløfta – 83.
 • Gardermovegen – 47. 
 • Dal – 81. 
 • Maura – 58. 
 • Eidsvoll – 52.
 • Råholt – 49. 
 • Minnesund – 40.
 • Coop omsatte i 2016 for 646 millioner kroner. 
 • Spar i Hurdal omsatte for 35 millioner kroner i 2015.