Brukere og ansatte i helse- og omsorgssektoren skal visstnok få en enklere, tryggere og bedre hverdag når kommunene på Øvre Romerike tar i bruk moderne velferdsteknologi.

- Med ny teknologi vil de ansatte få mer tid til brukerne. Teknologien gir raskere svar på hvem som trenger hjelp, hvem som best kan hjelpe, hvem som faktisk tar oppdraget med å hjelpe, at hjelpen har vært utført og dokumentert i en elektronisk pasientjournal, sier kommunikasjonsrådgiver Mari Aa. Raanes i Digitale Gardermoen (DGI).

LES OGSÅ: Velferdsteknologi på agendaen for pensjonistene

FELLES

De seks kommunene har i fellesskap valgt løsninger fra Hospital IT, sammen med Øvre Romerike innkjøpssamarbeid (Ørik) og (DGI), ifølge en pressemelding.

Sammen med Acos (elektronisk pasientjournal) skal Hospital IT levere en integrert løsning som gir kommunene mulighet for å bruke ny og innovativ teknologi med fem overordnete mål:

Vite hvor alt medisinsk og diagnostisk utstyr samt pasienter og personell er.

Vite og dokumentere hva som skjer digitalt.

Ha tilgang til og oversikt over pasienter og personell etter definerte roller og ansvar digitalt.

Vise faktiske hendelser digitalt i sanntid.

Kunne måle og rapportere hendelser, observasjoner, definere tiltak, behandling digitalt.

SLUTT PÅ ANALOGE SIGNALER

- Kommunene ser frem til å bruke ny plattform. Nå er det endelig slutt på analoge signaler/systemer og manuelle oppdatering, sier virksomhetsleder Bjørn Erik Sørli i Gjerdrum.

Avtalen er på 22 millioner kroner over sju år.

- Hospital IT innfrir best formålet med anskaffelsen, som sikrer at helsesektoren på Øvre Romerike får et felles og enhetlig system som ivaretar alt av velferdsteknologisk systemstøtte, sier Iver Olav Sunnset i DGI.

- Det er levert en meget god beskrivelse som svarer ut hvordan leverandøren imøtekommer våre behov med tanke på ytelse, funksjon, resultater og suksesskriterier, spesifisert i utlysningen. Det innebærer å kunne realisere datafangst av tjenester sett i sammenheng med helsehjelpsdokumentasjon, tjenesteproduksjon, ressursforvaltning og datafangst, påpeker prosjektleder Svein Sikle i DGI.

DATAFLYT

Å kunne knytte sammen person, sted, tid, objekt, situasjon og hendelse slik at operativ dataflyt understøtter arbeidsoperasjonene på en mest mulig automatisk måte uten mye konfigurasjon, er ifølge kommunene nødvendig for å levere effektive helse og sosialtjenester.

LES OGSÅ: Husnøklene ut - elektronikken inn