Saken handler om at Nannestad kommune økte festavgiften til Rådyrvegen borettslag fra 1.737 kr. til 60.973 i 2014. Dette godtok ikke borettslaget som tok saken til Øvre Romerike tingrett og vant. Kommunen anket, og saken har nå gått sin gang i Eidsivating lagmannsrett. Borettslaget vant igjen, og lørdag kveld blir det grillfest for tomtefesterne.

Må betale saksomkostninger

Dommen sier at festeavgiften skal reguleres etter konsumprisindeksen og ikke etter tomteverdien, som kommunen hevdet og baserte sin regning på. Hvis dommen blir rettskraftig blir festeavgiften på 4.208 kr. og ikke 60.973. 

Kommunen ble også dømt til å betale borettslagets saksomkostninger både fra lagmannsretten og tingretten. Til sammen på 364.021 kroner.

- GLEDELIG

- Dommen er som forventet og det er gledelig at vi vant nok en gang. Det er god stemning i nabolaget. Borettslaget har fått mange gratulasjoner, sier Petter Gulbrandsen, leder i Nannestad tomtefesterforening i en pressemelding lørdag.

- Tomtefesterne ønsker at denne dommen blir rettskraftig slik at man får kontroll og forutsigbarhet i egen privatøkonomi.

DOMMEN

I dommen står det at lagmannsretten slutter seg til tingrettens vurdering om at bestemmelsene om regulering av festeavgiften i tomtefesteloven "er resultatet av et bevisst valg fra lovgiver, og det var kommunen som utferdiget fremfesteavtalen, og at kommunen enkelt kunne ha klartgjort at festeavgiften skulle reguleres etter endring i tomteverdien. Festeavgiften skal etter dette reguleres etter endringer i konsumprisindeksen."

Dommen var enstemmig.