– Jeg er blitt veldig godt tatt imot. Nå jobber jeg med å bli kjent med alle 45 ansatte ved kontoret, med kommunen og med regionen. NAV-kontorene på Øvre Romerike har et tett samarbeid, forteller Andersen.

TOGPENDLER

Lise Andersen (49 år) er utdannet sosionom med ledelsesutdanning fra BI i tillegg.

Hun er bosatt på Sørumsand og har ektemann, to barn og hund. Nå pendler hun til jobben i Eidsvoll, med togbytte på Lillestrøm.

TIDLIGERE NAV-LEDER

Lise Andersen har også tidligere vært NAV-leder; i hjemkommunen Sørum.

Før hun kom til NAV Eidsvoll var hun prosjektmedarbeider for organisasjons- og lederutvikling i Arbeids- og velferdsdirektoratet i Oslo.

BEGRENSET ÅPNINGSTID

NAV-kontoret i Eidsvoll er åpent for besøkende bare tre dager i uka.

– Stadig flere får løst sine henvendelser via internett og telefon. Dermed kan åpningstidene begrenses og tida brukes til planlagte møter, sier Andersen.