Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold møttes på fylkestingssamling om regionreform fredag. Der foreslo fylkesordførerne Anette Solli (H), Akershus, Rune Hogsnes (H), Vestfold, Ole Haabeth (Ap), Østfold og Roger Ryberg (Ap), Buskerud, navnet Viken på denne nye storregionen.

LES OGSÅ: Ordføreren vil flytte kommunegrensene

SAMMEN

De fire mener fylkene langs fjorden har mye til felles, og at de vinner mye på å stå sammen.

- Jeg har stor tro på et nytt regionting som kan diskutere både søndre deler av Østfold og øvre deler av Buskerud, sier Ole Haabeth til akershus.no.

- Vi må klare både å ta hensyn til det urbane og det landlige, og der har de fire fylkeskommunene mye til felles, sier Anette Solli.

LES OGSÅ: Sa nei takk til en storkommune

Ryberg mener en ny storregion vil få stor innflytelse.

- Med en ny storregion så har vi sjansen til å se ting i en helhetlig sammenheng, påpeker han.

Fylkestinget i Vestfold fylkeskommune skal i neste uke behandle sak om regionretning.

Går foran

- De fire fylkene går foran og viser at de er kommet langt. Det er imponerende at de fire fylkestingene samler seg og skaper et bredt eierskap til prosessen, mener leder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Helge André Njåstad.

Det legges opp til at nye oppgaver skal tilføres de nye folkevalgte regionene. Regjeringen er imidlertid tydelig på at dersom det ikke blir færre fylker, vil det ikke bli nye oppgaver.

LES OGSÅ: Snakket med nabokommunen om sammenslåing

- En storregion vil få mer på samfunnsutvikling, næringsutvikling, landbruk og miljø, kultur og vegadministrasjonen, understreker han.

Njåstad forklarer at etter at regionstrukturen er på plass, så vil det bli satt ned et nytt ekspertutvalg for å se på hvilke andre oppgaver man kan flytte fra stat og til regionene.

Viken

Viken er det historiske navnet på områdene rundt Oslofjorden, i alminnelig bruk i vikingetiden og middelalderen.

På 1100-tallet lå fire av landets seks største byer i det gamle landskapet Viken: Tønsberg, Oslo, Sarpsborg og Konghelle (ved Göteborg).

Betegnelsen Viken brukes fortsatt om området rundt Oslofjorden, på tvers av fylkes- og kommunegrensene. Eksempler er Viken Skog, Viken Filmsenter, Viken Fiber, Vestviken kollektivtrafikk og Vestre Viken helseforetak (Buskerud, Asker og Bærum).

Lågen, Drammenselva, Haldenvassdraget og Glomma munner alle ut i Oslofjorden (Viken) og binder landskapene sammen.