– Jeg mener at saken burde ha vært behandlet bedre politisk, sier Christian Bendz, leder for Nannestad Høyre.

Han har nå rettet en henvendelse til ordfører Hans Thue (Ap) hvor han ber om en redegjørelse på kommunestyremøtet 11. mai.

– I forbindelse med møtet i oppvekst- og kulturutvalget 20. mars informerte virksomhetsleder Anne Bergem at avtalen med Hegli gård var sagt opp. Saken var der kun en referatsak. Den 18. april er saken nærmere omtalt i EUB, og etter å ha sett litt nærmere på tilbudet mener jeg at saken burde ha vært behandlet politisk, sier Bendz.

Han mener tilbudet på Hegli har vært et viktig tilbud til skoleelever.

– Det vil være svært uheldig om dette tilbudet forsvinner med et pennestrøk. Skole og utdanning er viktig for oss, og i forbindelse med dette kommer tilbudet ved Hegli gård inn.

Avtalen har etter hva jeg kan erindre tidligere vært et tema i forhold til budsjettbehandling og har så langt blitt reddet politisk, sier Bendz.

FAKTA
- Nannestad ungdomsskole har siden 1998 samarbeidet med Hegli gård om alternativ undervisning.
- Avtalen gjelder i utgangspunktet til 2018.
- I februar i år sa imidlertid Nannestad kommune opp avtalen slik at tilbudet avsluttes etter dette skoleåret.
- Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ønsker nå et samarbeid om prosjektet.
- Oppsigelsen har ikke vært oppe til politisk behandling.

LES OGSÅ: Universitet vil samarbeide