• FORSVARER: Simon Ladderud Stende er den overgrepsdømte mannens forsvarer. Han forteller at det er anket over lengden på straffeutmålingen. foto: Kristin Jacobsen

I Øvre Romerike tingrett er mannen dømt til fengsel i fire år og fire måneder for gjentatt seksuell omgang med barn under ti år. Retten anser overgrepene for grove.

foregikk i OVER ETT ÅR

Mannen jobbet i barnehagen hvor gutten gikk. Det var slik han traff hans mor. Ikke lenge etter, var han en fast gjest i huset hennes. Det var i 2015. Kort tid etter startet overgrepene. De foregikk i over ett år. Mannen tok også bilder med seksuelle preferanser av gutten, og han ble også dømt for å ha produsert og oppbevart bildemateriale som seksualiserte barn. Det ble funnet en minnebrikke og en mobiltelefon med bilder og filmer av grove seksuelle overgrep mot barn, og mannen innrømmet at han hadde lastet ned disse.

SNAKKET MED TROSFELLER

Mannen erkjente forholdene i første politiavhør, og han hadde over en tid vært klar over at overgrepene var avdekket og kjent for hans ekssamboer og venner.

Han hadde hatt flere samtaler, blant annet med trosfeller, uten at disse hadde forsøkt å få ham til å melde seg.

Til tross for at guttens mor oppdaget hva som var skjedd, vegret hun seg for å gå til politiet. Hun ville at tiltalte skulle fortelle familien sin og menigheten om hva han hadde gjort slik at han kunne få hjelp med problemet sitt. Hun ønsket at menigheten skulle be for ham.

Det var til slutt en venninne av moren som kontaktet politiet. Da ble mannen pågrepet og etterforskning igangsatt.

SÆRINTERESSE FOR SMÅGUTTER

I tingretten innrømmet tiltalte overgrepene og forklarte at han hadde hatt særinteresse for smågutter i aldersgruppen fra fem til seks- sju år. Han opprettet raskt en tillitsforhold til samboerens sønn, som kalte ham for pappa. Retten legger vekt på at overgrepene skjedde i guttens eget hjem hvor han skulle kunne kjenne seg trygg og at handlingene innebærer et grovt tillitsbrudd fra tiltalte.

STRENGERE STRAFF ENN AKTOR

Aktor la ned påstand om fengsel i tre år og tre måneder, men det mente retten var for lavt. Gutten, som i dag er i barnevernets omsorg, skal bære preg av og har tatt skade av hva han har vært utsatt for.

En psykolog har beskrevet gutten som svært behandlingstrengende og at han trenger hjelp i mange år framover. Risikoen for at gutten skal få senskader er stor. Disse faktorene la retten til grunn da de fastsatte straffen til fengsel i fire år og fire måneder.

Mannen ble også dømt til å betale 225.000 kroner i oppreisning til fornærmede.

ANKER OVER STRAFFEUTMÅLINGEN

Den overgrepsdømte mannens forsvarer, advokat Simon Ladderud Stende, opplyser til EUB at det vil bli anket over lengden på straffeutmålingen.
Siden 26-åringen har innrømmet straffskyld etter tiltalen, har han ikke anket over skyldspørsmålet. Men lengden på straffen, altså fengsel i fire år og fire måneder, er anket til Eidsivating lagmannsrett.

UENIG MED RETTEN

Øvre Romerike tingrett dømte mannen til en lengre fengselsstraff enn hva både aktoratet og forsvarer påsto.

– Vi er uenige med tingretten i dette spørsmålet. Når det kommer til straffskylden, har tiltalte forklart seg om hendelser utover hva politiet satt med informasjon om. Dette virker i formildende retning, sier Ladderud Stende.

– Når kommer saken opp i lagmannsretten?

– Det er vanskelig å si – trolig til neste år en gang.

VERNE SAMFUNNET

Fram mot saken kommer opp i lagmannsretten, er 26-åringen en fri mann. Han kan bevege seg rundt i samfunnet på lik linje med andre.

– Burde ikke samfunnet vernes mot en person som har innrømmet at han har seksuell særinteresse for smågutter, Ladderud Stende?

– Til det har jeg ingen kommentar, utover å vise til at han de siste to årene har fungert i samfunnet og at han har opplyst at han selv har kommet ut av dette tankesettet og sporet.

– Har han vært fått adekvat behandling?

– Han har i lang tid stått i kø rettet mot behandling for overgripere. Det er dessverre ikke mange tilbud til denne gruppen, svarer advokaten.

Fakta
  • En mann er i Øvre Romerike tingrett dømt til fengsel i fire år og fire måneder for voldtekt av et barn under 14 år.
  • Han er dømt etter straffelovens § 195 og § 301.
  • Retten anser voldtektene for grove på grunn av fornærmendes lave alder og at det har skjedd gjentatte ganger.