Formiddagsarrangementet på Eidsvoll Verk ble avviklet på tradisjonell måte med flaggheising og bekransning fra klokken 08. Regnet hadde tatt en pause, noe de mange festkledte gledet seg over.

Speidere fra 3. Eidsvoll speidergruppe sto for flaggheisingen ved Eidsvollsbygningen. Da det var vel til topps ble nasjonalsangen sunget akkompagnert av Eidsvold Værk musikkorps. Det har for øvrig en lang og spennende historie, med røtter tilbake til da det var glassverk på Bergermoen, altså rundt 1860.

Før speiderne la ned krans ved Henrik Wergeland-statuen, ble statuen av Carsten Anker bekranset av direktøren ved Eidsvoll 1814, Bård Frydenlund.

Deretter holdt varaordfører Einar Madsen en gripende tale til minne om ofrene for 22. juli-terroren. Madsen bekranset til slutt 22. juli-monumentet, mens Eidsvold Værk musikkorps spilte Til ungdommen av Nordahl Grieg.