Våren melder sin ankomst og med det behov for opprydding av alt hva snøen har gjemt gjennom vinteren.

– Det er mange mennesker hos oss som jobber med å rydde på kommunale eiendommer. Vi ønsker å oppfordrer velforeninger, borettslag, boligsameie og grendelag til felles vårdugnad som vil gjøre bomiljøet og nærmiljøet mer trivelig, melder UIllensaker kommune.

Oppryddingen det er snakk om her gjelder friområder og fellesområder langs veger og på lekeplasser i nærmiljøet. Gjennomsiktige avfallssekker kan hentes i Kombibygget i Brannmannsvegen i uke 16. Når sekkene er fulle skal de kjøres til Miljøstasjonen Dal Skog etter avtale med kommunen om henting.