De borgerlige partiene i Eidsvoll jobber for å få til et felles budsjettforslag uten eiendomsskatt. I dag ligger det an til at motstanderne har flertall i kommunestyret. Nå forsøker man å samle representantene for alle motstanderpartiene om et felles budsjettforslag.

Nylig møttes representanter fra Frp, H, KrF, PP, V og MDG samt uavhengige Hilde Stoltenberg for å drøfte videre arbeid fram til budsjettbehandlingen.

– Hensikten med disse møtene er å jobbe fram et budsjett og en handlingsplan uten eiendomsskatt. Dette arbeidet må starte tidlig slik at vi kan unngå at kommunen setter i gang tiltak som påvirker utfallet, sier Frps gruppeleder Finn Terje Tønnessen.

– Vi kan ikke utføre en slik jobb uten hjelp fra administrasjonen. Vi er nødt til å be rådmannen om utredninger og kvalitetssikringer. Målet er å få til budsjett uten eiendomsskatt uten å gi innbyggerne dårligere tjenester. Klarer vi ikke det, har vi i hvert fall gjort et ærlig forsøk, sier Tønnessen.

– Vi er enige om å møtes igjen 7. juni og i august, forteller han.

I tillegg til partiene som deltok på møtet, har Toril Altenborn fra Arbeiderpartiet annonsert at hun vil stemme imot eiendomsskatt.

MDG var altså med på møtet, men partiet har også hatt samtaler med de rødgrønne.

– For oss er ikke eiendomsskatt viktigste sak. Vi samarbeider der vi oppnår mest. Trolig tar vi ingen avgjørelse før til høsten, sier partiets kommunestyrerepresentant, Øyvind Magnus Grønlie.