Det pågår nå en miljøundersøkelse av Hurdalssjøen. Den skal kartlegge hvordan tilstanden er for fisken og hvordan plantelivet har det.

KARTLEGGING

Det pågår en omfattende kartlegging på fiske- og plantesamfunnet, særlig for å se hvilken effekt reguleringen har på naturmiljøet. Undersøkelsene er et ledd i oppfølgingen av vannforskriften.

På Nebbenes vil forsker Marit Mjelde gi en informasjon om miljøtilstanden for plantene i sjøen, forsker Åge Brabrand skal fortelle om miljøtilstanden for fiskesamfunnet, mens avdelingsleder i Glommens og Laagens Brukseierforening. Torbjørn Østdal, skal orientere om prøvereglement for sjøen.

Anja Winger, spesialrådgiver i Akershus fylkeskommune, skal ta for seg videre oppfølging av Hurdalssjøen.

Det er Hurdals ordfører, Runar Bålsrud, som er møteleder, og arrangementet er åpnet for alle.

LES OGSÅ: Vil selge 100 hytter med utsikt over Hurdalssjøen