Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget er positive til planene om å bygge ny jernbanestasjon nord for Jessheim, på et område som er kalt Nordby Park. Stasjonen vil erstatte dagens Nordby stasjon.

Det positive vedtaket kom da Nasjonal Transportplan 2018–2019 ble behandlet nylig. Komiteen legger opp til at prosjektet finansieres privat.

– PASSER GODT

Ordfører Tom Staahle i Ullensaker sier at planene passer godt med kommunens egne ønsker.

– I kommuneplanen har vi vedtatt å regulere dette området til stasjon, innfartsparkering og boliger. At Stortinget nå stiller seg positive ser jeg på som en «velsignelse» av planene, sier Staahle.

PARKERINGSPLASSER

Planene om å bygge ny stasjon på Nordby, med tilhørende innfartsparkering, vil være med på å løse problemene med planovergangen på Nordbymoen, og samtidig gi innbyggerne gode parkeringsmuligheter og fasiliteter for togtransport.