Velforeningen har søkt om å få bruke den gamle bensinstasjonen siden de ikke finner andre tilfredsstillende lokaler i nordbygda.

Bygget trenger oppussing, noe vellet har stipulert til mellom 1,5 og 2 millioner kroner. Dette må velforeningen stå for, og de må legge til rette for utleie til andre lag og foreninger.

Kommunen kjøpte eiendommen så langt tilbake som i 2005, og bygningen ble leid ut til vegvesenet under utbyggingen av E6 langs Mjøsa.

Siden dette opprinnelig bensinstasjon, er området belagt med restriksjoner for framtidig bruk. Det kan blant annet ikke bygges boliger, sykehjem eller lekeplass på området, og det er ikke tillatt å anlegge noe under bakkenivå hvis det ikke er for industriformål.

Søknaden fra Minnesund Vel ble enstemmig vedtatt i kommunestyret uten noen form for debatt.