• 5. ANBEFALER MEGLERHJELP: Carl O. Geving, adm.dir. i Norges Eiendomsmeglerforbund. ?Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven
  • 6.EKSPERT: Forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim vil verken anbefale eller fraråde folk å selge boligen selv, men understreker at de fleste boliger ikke er såkalte lettsolgte objekter. Foto: TV3

Tør du selge boligen selv?

Hvert år er det mellom 1500 og 2000 norske boligeiere som selger boligen selv, uten meglerhjelp. Spørsmålet de private boligselgerne stiller seg – og som de ikke får svar på før de har forsøkt – er om de får solgt til like høy pris som en eiendomsmegler hadde klart å få for boligen.

Salgsprosessen blir i hvert fall rimeligere. Tall NTB har innhentet, viser at man ved å gjøre eiendomsmeglerens jobb selv, gjerne kan spare mellom 50.000 og 70.000 kroner. Det innebærer da å ordne med annonser, lage prospekt og vise fram leiligheten selv. Den øvrige jobben, blant annet dokumentinnhenting og oppgjørsbehandling, kan det være lurt å få et firma til å ta seg av.

Tilbyr selvsalgspakker

Nettsider som SelgBoligSelv.no, SelgPrivat.no og Propr.no tilbyr ulike pakker der målet er å gjøre privat boligsalg så enkelt som mulig, blant annet ved hjelp av digitale løsninger. Prisen starter på et par tusenlapper dersom man bare må ha hjelp til å innhente de nødvendige dokumentene.

De fleste trenger imidlertid også bistand til å ordne oppgjøret, slik at pengene kommer trygt dit de skal. Mange ønsker også å betale for en verditakst eller en boligsalgsrapport. I tillegg er det en del som vil at en fotograf skal ta bilder av boligen, samt at det lages en plantegning av den. Dessuten er boligannonse på Finn.no – noe som koster 5000 kroner for private selgere – et must for nesten alle boligselgere i Norge i dag.

– Prisen for en slik pakkeløsning ender gjerne på mellom 15.000 og 35.000 kroner, alt etter hvilket nettsted man bruker og hva man ønsker at pakken skal inneholde. Selv med den dyreste løsningen er det fort 50.000–60.000 kroner mindre enn hva et megleroppgjør havner på. Det kan definitivt være penger å spare på å selge boligen selv. Men jeg har aldri gjort det selv, sier økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim, kjent fra blant annet «Luksusfellen» på TV3.

Lettsolgt eller ikke

Kvadsheim vil ikke uten videre råde oss til å selge privat. En av grunnene er at han mener meglerens rolle er viktig – både som selger og som mellomledd mellom selger og kjøper.

– Er boligen lettsolgt, kan det være en idé å prøve å selge den selv. Men de fleste boliger selger seg ikke selv, og da trengs det en del kunnskap om hva som skal gjøres for å få til et salg. Dessuten tror jeg en megler ofte kan få bedre pris for boligen, slik at det i de fleste tilfeller går opp i opp med det man sparer på ikke å betale meglerhonorar, poengterer Kvadsheim.

Det siste er ikke Cesilie Dahl enig i. I fjor solgte hun sin toroms leilighet i Oslo privat ved å bruke en av de tilgjengelige selvsalgspakkene. Hun solgte for 135.000 kroner over takst, og tror ikke en megler hadde klart å få noe mer.

– Jeg er veldig fornøyd med både prisen og hvordan det var å gjennomføre salgsjobben. Jeg har aldri solgt bolig selv før, og ble overrasket over hvor enkelt det var. Visningen var noe jeg gruet meg til, fordi jeg tenkte det ville være rart å møte potensielle kjøpere ansikt til ansikt. Men det var bare hyggelig, og jeg føler at jeg kunne svare bedre enn en megler på spørsmål om både leiligheten og området den ligger i. Jeg vokste som person på å selge selv, og jeg tror jeg kommer til å gjøre det neste gang også, sier Cesilie Dahl, som tok seg fri fra jobb én dag for å håndtere budrunden.

Mener det var enkelt

Brødrene Morten og Pål Sørlie, som har solgt leilighet i Oslo ved hjelp av Propr-verktøyene, har de samme erfaringene som Dahl. De fikk god pris for boligen, synes salgsjobben gikk smertefritt og mener de digitale salgsverktøyene var enkle å forstå og bruke.

– Det var faktisk takstmannen som satte oss på ideen om å selge boligen selv. Han hadde rett i at det var enkelt, så lenge man tåler litt egeninnsats. Vi hadde noen få spørsmål underveis, men fikk raskt hjelp fra folkene i Propr. Av dem som kom på visning, virket det som om de fleste hadde kunnskap om privat boligsalg. Noen lurte på hvorfor vi solgte privat og var litt bekymret for om det var trygt, men de var samtidig nysgjerrige på hvordan det fungerer, forteller Morten Sørlie.

Brødreparet fikk nesten sju millioner kroner for leiligheten. De mener de sparte rundt 150.000 kroner på å la være å bruke eiendomsmegler. Likevel innser de at de aldri kommer til å få svar på hva en megler hadde fått for leiligheten, men presiserer at salgssummen ikke står tilbake for hva de ville ha forventet at en megler hadde fått.

sjekkliste

Forbrukerrådet anbefaler også folk å selge bolig selv, i hvert fall når det er snakk om en bolig det er ukomplisert å omsette.

– Hundretusener av nordmenn har en bolig de fint kunne ha solgt selv. Særlig unge, som har eid boligen bare noen få år, bør vurdere muligheten. De kan spare 100.000 kroner ved hvert boligsalg. De fleste boligene, og særlig leiligheter, er egentlig lite kompliserte, og det bygningsmessige vil en takstmann opplyse om i sin rapport, sier Thomas Bartholdsen, fagdirektør bolig hos Forbrukerrådet.

Han råder folk til å lese gjennom de ti punktene i Forbrukerrådets sjekkliste for salg av egen bolig. Når det gjelder sjekklistens punkt ni og ti – utfylling av skjøte og behandling av oppgjør – mener Forbrukerrådet det kan være lurt til å la en advokat, et meglerfirma eller en bank til å ta seg av det.

– Å selge bolig selv er noe de fleste kan få til om de setter av 20–30 timer til jobben. Med tanke på hvor mye man kan spare på meglerhonorar, er det verdt å sette seg inn i hvordan det gjøres, sier Bartholdsen. Det synes også Jens Morten Thorsen, som i forfjor solgte en bolig i Oslo uten meglerhjelp. Han har riktignok lang erfaring med salg av næringseiendommer, men hevder i likhet med Bartholdsen at de fleste nordmenn enkelt kan selge boligen selv. – Jeg brukte SelgBoligSelv.no. Prisen var cirka 15.000 kroner for alt sammen, inkludert innhenting av dokumentasjon, kontraktsdokumenter, automatisk budrunde og annonse på Finn.no. Jeg solgte til takst, 20 millioner kroner. Kanskje hadde en megler fått noe mer, men det tror jeg ikke, og jeg hadde uansett lyst til å selge selv, sier Thorsen.

Kvalitetssikrer handelen

Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), understreker at det alltid er noen få som har lyst til å selge boligen selv.

– Digitale selvhjelpsverktøy for boligsalg har eksistert i minst 15 år, men det er ingen økende andel som ønsker å benytte seg av dette, selv om teknologien har blitt bedre. Det tror jeg skyldes at nordmenn flest vil at en eiendoms-megler skal ta hånd om boligsalget, som for de aller fleste av oss er den mest komplekse transaksjonen vi gjør i løpet av våre liv. Nordmenn vil bruke eiendomsmegler fordi det gir lavere risiko, og fordi det er ressurskrevende å selge sin egen bolig. Erfaringen er at folk har tillit til at eiendomsmegleren vil gjøre en god salgsjobb for å få fram bud og oppnå en best mulig pris for boligen. Dessuten gir det ikke bare økt trygghet for selgeren, men også for kjøperen som blir godt ivaretatt i bolighandelen, sier Geving. På spørsmål om hvorfor Forbrukerrådet mener hundretusener av nordmenn fint kan selge boligen sin selv, svarer Geving at han mener Forbrukerrådet underkommuniserer både risikoen og arbeidsmengden forbundet med boligsalg.

– Forbrukerrådet ønsker at meglerbransjen skal ha konkurranse, men ser ut til å glemme at eiendomsmeglerens erfaring med å kvalitetssikre alt i salgsprosessen er til det beste for både selger og kjøper, sier NEF-lederen.

OM Boligsalg

  • Finn.no og andre nettportaler måtte fra 1. januar 2010 åpne for boligannonser fra privatfolk, etter påpakning om dette fra Konkurransetilsynet og den daværende regjeringen. Før den tid var boligannonsering forbeholdt eiendomsmeglere og advokater.
  • Siden 2010 har antall boliger solgt privat holdt seg stabilt på rundt 2 prosent, mens cirka 98 prosent av boligene selges via en eiendomsmegler, ifølge tall fra Finn.no.
  • Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) mener antall private boligsalg er lavere enn 2 prosent, blant annet fordi garasjeplasser i byer er inkludert i privatsolgte «boliger til salgs» på Finn.no.
  • I fellesferiemåneden juli øker andelen private boligannonser til om lag 4 prosent, opplyser Finn.no.
  • Tallene over omfatter ikke fritidsboliger. Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør i Finn.no, opplyser at det hele tiden har vært åpent for private å legge ut annonser for fritidsboliger på Finn.no. – Når det gjelder hytter og andre fritidsboliger, har andelen private annonser alltid vært en god del høyere, uten at vi kan gi noen spesifikke tall på det, opplyser Høvås.

Hvordan selge bolig selv

Skal du selge boligen, kan du gjøre all jobben selv eller overlate alt til en eiendomsmegler eller en advokat. 

Det finnes i tillegg en rekke mellomløsninger, blant annet å få et firma til å innhente nødvendige dokumenter om boligen og å få et meglerfirma, et advokatfirma eller en bank til å ordne med oppgjøret.

Dette må du gjøre hvis du skal selge selv:

1: Hent grunnboksutskrift fra Kartverket. Sjekk også om du må innhente informasjon om eventuelle servitutter (f.eks. veirett eller båtplassrett), samt eventuell forkjøpsrett.

2: Innhent informasjon om boligen fra kommunen, og eventuelt fra borettslag eller sameie.

3: Selger og kjøper må fylle ut skjøte om overføring av eiendom (Skjema for tinglysning av eierskifte). Dette må sendes inn til Kartverket.

4: Ordne med oppgjøret.

Dette bør du i tillegg gjøre hvis du skal selge selv:

1: Få en takstmann til å ta en grundig, teknisk gjennomgang av boligen. Forbrukerrådet anbefaler tilstandsrapport.

2: Innhent prisopplysninger for å finne ut hva boligen er verdt.

3: Lag en salgsoppgave som kan deles på visning og på nett. Gode bilder av en ryddig og pent møblert bolig kan være med på å trekke folk.

4: En eller annen form for annonsering er ofte nødvendig, for eksempel på Finn.no og/eller på Facebook.

5: Gjør klart for visning, fortell ærlig om boligen og la eventuelle kjøpere skrive navn og telefonnummer på en interesseliste.

6: Arranger budrunde. Du bør kun akseptere skriftlige bud (f.eks. første bud som bildemelding av budskjema, budøkning på epost). Før en budlogg, slik at du lettere kan dokumentere hvem som bød hva og når.

7: Selger og kjøper bør skrive under på en kjøpekontrakt. På Forbrukerraadet.no finner du en slik kontrakt som kan lastes ned gratis.

Kilde: Forbrukerrådet

Vil ta en bit av markedet

Advokat Tom H. Glosimot, som står bak AdvokatOppgjør og SelgBoligSelv.no, har i 15–20 år bistått folk i arbeidet med å selge boligen selv.

– Siden starten har det blitt om lag 2400 eiendomsomsetninger til en samlet verdi av rundt 4,3 milliarder kroner. Pengene kommer fram dit de skal, påpeker Glosimot.

Det høye konfliktnivået i bolighandeler, der mellom 20 og 25 prosent av alle boligkjøp ender med at kjøperen klager på feil og mangler i boligen, er heller ikke noe han kjenner seg igjen i.

– Klageprosenten er forsvinnende liten i forbindelse med private boligsalg. Det tror jeg skyldes at eierne som selger selv, står inne for boligen de skal selge og er ærlige med tanke på eventuelle feil og mangler. I årene framover tror jeg de digitale selvhjelpsverktøyene kommer til å ta betydelige markedsandeler fra eiendomsmeglerne, sier Glosimot.

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.