Nannestad-ordfører Hans Thue innledet 17. mai med å bekranse bautaen på Trandumskogen. Han snakket om frihet, demokrati og fred.

- Det er det denne dagen står for. Heltemotet til de 194 som ble henrettet her, er grunnen til at vi er et fritt folk og et fritt land, sa han blant annet.

Brigader Anne Rydning understrekte hvor fint det er at lokalbefolkningen og Forsvaret kan minnes i fellesskap. Jessheim Hovin musikkorps spilte Norge mitt Norge.

– Det er ekstra nært når så mange tidsvitner er tilstede. Dere tilhører en gruppe som blir mindre, men som setter det store vi og vårt foran det snevre meg og mitt. Dette grunnleggende valget som er en forutsetning for frihet, demokrati og fred, understrekte han.