– Den store befolkningsveksten vi opplever har ført til at vårt vannverk ikke har kapasitet til å produsere nok vann. Vi har derfor innført hagevanningsrestriksjoner som gjelder hele året. Vi ber alle våre innbyggere om å overholde hagevanningsrestriksjonene, melder de.

Kommunen sier rett ut at vanning av plener bør unngås.

– Hagevanning tillates kun fra kanne eller håndholdt slange med påmontert spredemunnstykke, på kveldstid i perioden fra kl. 18.00 til kl. 22.00. Bruk av spredere og perforerte slanger er ikke tillat. Utenom de tillatte vanningsøktene skal hageslanger ligge oppkveilet og frakoblet vannkran. Utenom de oppgitte tider, må vi ha nok vann til å fylle opp våre høydebasseng. Vi oppfordrer alle abonnenter til å overholde disse restriksjonene.

Vannverket vil overvåke at restriksjonene ikke brytes, heter det.

Kommunen bygger nytt vannanlegg ved Hurdalsjsøen i Eidsvoll. Det får en kapasitet på levering til 80.000–100.000 mennesker. Antatt ferdigstillelse for det nye vannbehandlingsanlegget er våren 2018.