Partiet mener at ambulanseberedskapen på Øvre Romerike må styrkes med flere ambulanser.

– Vi mener at ambulanseberedskapen må styrkes betraktelig. Blir man alvorlig syk eller alvorlig skadet, og har behov for ambulanse på Øvre Romerike, kan man risikere å måtte vente lenge, spesielt om natten og i helgene, sier Petter Gulbrandsen, kommunestyrerepresentant for Nannestad bygdeliste.

Gulbrandsen mener at ambulanseberedskapen på Øvre Romerike, inkludert Nannestad, er bekymringsfullt dårlig.

– Øvre Romerike er den regionen i landet som opplevde størst prosentvis økning i folketallet i
2016. I kommunene på Øvre Romerike er det over 100.000 innbyggere i tillegg til
alle menneskene som reiser til og fra Oslo Lufthavn, sier Gulbrandsen.

Ordføreren må svare på følgende spørsmål på kommunestyret 22. juni:
- I hvilket omfang benyttes brannvesenet til ambulanseoppdrag i Nannestad og på Øvre Romerike?
- I hvilken grad svekkes brannberedskapen når brannvesenet er opptatt med ambulanseoppdrag?
- Blir brannvesenets ambulanseoppdrag fakturert Ambulansetjenesten i Oslo og Akershus?
- Hvordan vurderer ordføreren at ambulanseberedskapen er for innbyggerne i Nannestad?
- Hvordan kan Nannestad kommune bidra til at ambulanseberedskapen for innbyggerne i Nannestad styrkes?

Partiet foreslår følgende vedtak:
Nannestad kommune iverksetter tiltak med mål om å få styrket ambulanseberedskapen med flere ambulanser for innbyggerne i Nannestad og på Øvre Romerike samt for de reisende til og fra
Oslo Lufthavn.

LES OGSÅ: Ønsker legevakten ut til folket på Øvre Romerike