• SPILL: Jentefotballdagen er del av en større satsing. Foto: Bjørn Hytjanstorp

Jentefotballens dag er et arrangement for å rekruttere flere jenter inn i fotballen, men også et tilbud til jenter som allerede spiller aktivt fotball. Konseptet er en del av NFFs satsing på jentefotball, og arrangementet på Finstad var et av de større arrangementene i Akershus med godt over 70 jenter.

Jentene på Finstadbanen var i alderen fem til elleve år og begge arrangørklubbene var svært fornøyde med både deltakelse og innsatsen til jentene. Klubbene fikk støtte fra LSK kvinner som stilte med spillere som trenere.

Jentefotball er et satsingsområde for både Finstad SK og Eidsvold IF. I denne sammenheng har det tidligere i sommer vært arrangert en egen fotballskole bare for jenter. Finstad og Eidsvold IF gikk også sammen om en treningskamp mellom LSK Kvinner og kinesiske Jiangsu, der rammene rundt var lagt opp til å fremme jentefotballen.