I gamle og trekkfulle hus har det vært vanlig å måke snø opp langs med fasaden. Der fungerer et snøsjikt som ekstra isolasjon, og kan gjøre gulvene mindre kalde og trekkfulle i den hvite årstiden. Spesielt vanlig har dette vært i hus med krypkjeller og grunnmur av stein.

Nå går Informasjonskontoret for farge og interiør ut med en klar oppfordring:

Vinterstid velger mange å måke snø opp langs grunnmur og fasade i håp om å gjøre gulvene varmere inne. Det kan fungere, men er en litt farlig løsning. Få snøen vekk fra huset, anbefaler IFI i en pressemelding.

– Vi anbefaler ikke dette. Få snøen vekk fra huset før den smelter og lager fuktproblemer, sier Kristian Owren, administrerende direktør i IFI – Informasjonskontoret for farge og interiør, som er en interesse- og bransjeorganisasjon for overflatebransjen i Norge.

Sprekker

I pressemeldingen påpekes det at en godt vedlikeholdt malt eller beiset husfasade skal tåle at det renner vann langs med kledningen. Men det vil alltid være sprekker mellom kledningsbordene der vann kan trenge inn. Hvis kledningen blir fuktig på baksiden, ventileres fukten normalt vekk takket være den luftspalte som finnes mellom kledningen og vindpappen på stenderverket. Denne luftspalten skal være åpen i topp og bunn for å sikre trekk, men er den nederste delen av fasaden dekket av tykk snø, stopper trekket og ventilasjonen fungerer dårlig. Manglende ventilasjon kan i verste fall føre til at kledningen begynner å råtne fra innsiden.

– På nye hus er luftingen bak kledningen normalt god. Men tettes denne får man kondens og fritt vann på baksiden av kledningsbordene. Det kan skape skader i malingfilmen og råteskader over tid. Spesielt gjerne skjer dette i vær med skiftende temperaturer, sier Per Myhre, teknisk sjef hos malingleverandøren Nordsjö.

– Jeg ville ikke ha hatt snø mot veggen på huset mitt, legger han til, og utdyper:

– Når snøen ute etter hvert begynner å smelte, dannes mye vann som igjen øker fuktbelastningen på veggen. Det er heller ikke bra om den våte snøen fryser når det står vann mot veggen. Da risikerer man frostsprengning og skader i kledningen, sier Myhre.

Ventilering

IFI påpeker også at med kjellere eller krypgrunn er det også viktig å holde luftelukene i grunnmuren frie fra snø. Disse lukene skal sikre at fuktig luft fra innsiden kan ventileres ut, og erstattes med den tørre vinterluften ute.

– Har du fukt i kjelleren, er det et godt tips å holde disse såkalte kattelukene åpne om vinteren og stengt om sommeren, sier Owren.

Er dreneringen rundt huset i tillegg mangelfull, vil du kunne risikere at det trenger inn fukt i kjelleren når snøsmeltingen setter i gang og bakken mettes med vann.

– Kommer det så mye snø at du må måke taket, ville jeg anbefale å måke vekk snøen fra husveggen i etterkant også. Det er ikke heldig at det ligger en haug med snø der, avslutter Morten Berg i Tikkurila Beckers.