– Vi er fornøyde med å ha fått på plass en god pensjonsløsning som er på linje med det offentlige og andre private barnehager har, og en lønnsøkning tilsvarende kommunal sektor, sier en samlet arbeidstakerside ved forhandlingslederne Anne Green Nilsen, Fagforbundet, Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet og Trond Ellefsen, Delta.

I en pressemelding fra fagforbundet framgår det at ansatte i PBL senest innen 1.1 2025 får livsvarig avtalefestet pensjon (AFP) i Fellesordningen, noe som var et hovedkrav fra fagforeningene. I tillegg blir prosentsatsen de ansatte selv betaler til egen tjenestepensjon redusert fra 3 til 2,5 prosent 1.1 2023, deretter ned til 2 prosent når fellesordningen for AFP etableres. Arbeidsgivers andel økes tilsvarende. Det betyr at vi opprettholder lovens maksimumssatser på sju prosent.

– All ære

Partene er også enige om å jobbe sammen opp mot myndighetene for å sikre dekning av kostnadene til pensjon. Selv om kravene opprinnelig var at både AFP i Fellesordningen og redusert prosentsats skulle innføres fra 1. januar 2023, opplyser fagforbundet at de er fornøyde med å ha kommet til en avtale som på sikt sikrer pensjonsrettighetene til ansatte i PBL-barnehagene.

– Vi skulle selvsagt unngått hele streiken, men all ære til de streikende som har stått støtt og virkelig vist hvor viktig dette har vært. Vi ser at denne streiken har vært helt nødvendig for å komme fram til den løsningen vi nå har fått, sier forhandlingslederne.

Varte en måned

Enigheten innebærer at PBL-barnehagene går tilbake til normal drift fra torsdag 17. november, en måned etter at de første gikk ut i streik.

– Nå gleder de ansatte seg til å ta imot barna i barnehagene igjen. Ekstra gledelig er det at våre medlemmer kan gå tilbake på jobb med en anstendig og trygg pensjonsordning på plass, sier de tre forhandlingslederne.