(Ringsaker Blad): I spørsmålet til ministeren forklarer Johnsen bakgrunnen for spørsmålet:

– Verdens eldste hjuldamper, Mjøsas hvite svane, har hatt en meget tøff sesong. Hamar Arbeiderblad hadde en sak 1. august hvor det framkommer at Direksjonsformann Bjørn Blichfeldt i Opplandske dampskibselskab aldri har opplevd en dårligere sommer på de 30 årene han har vært engasjert i selskapet.

Vanligvis har Skibladner rundt 20 000 passasjerer i løpet av en sommer. I år ble det bare 1 000, skriver han.

– Det sier seg selv at dette er dramatisk. På grunn av korona har Skibladner også hatt flere dårlige sesonger med avlyste seilinger og få passasjerer. Årsaken til at årets sesong ble så dårlig, var lav vannstand i Mjøsa og tekniske problemer. Tekniske problemer er uhell og vanlig slitasje som uansett ville blitt en utgift uavhengig av vannstand. Men på grunn av unormalt lav vannstand, fikk ikke Skibladner starte sesongen før flere uker senere enn hva som er normalt og hva som var planlagt. Vannstanden i Mjøsa er indirekte politisk regulert og kontrollert, noe som tilsier at myndighetene bør ta sin del av ansvaret for inntektstapet. Inntektstapet fra de to foregående korona-sesongene bør også i større grad kompenseres, siden Skibladner bl.a. ble pålagt å seile med halv kapasitet, skriver Johnsen.

Sett i lys av de store problemene Skibladner nå har hatt i flere år, så mener han at det er naturlig å forvente at regjeringen tar ansvar for å kompensere Mjøsas hvite svane både for tapte inntekter og økte kostnader.

– Skibladner som verdens eldste hjulbåt, er så absolutt en felles nasjonal kulturskatt og stolthet. Følgelig bør det være en selvfølge at regjeringen og kulturministeren sørger for ekstra bevilgninger til Skibladner utover ordinær støtte, mener Frp-politikeren.

Han avslutter med et direkte spørsmål til Trettebergstuen:

– Vil kulturministeren sørge for ekstra støtte til Skibladner som følge av at årets sesong ble ødelagt p.g.a. lav vannstand i Mjøsa og tekniske problemer og hvor mye ekstra støtte vil Skibladner få?