Det melder Statens vegvesen i en pressemelding torsdag ettermiddag. Statens vegvesen leder på vegne av involverte vegeiere vurderingsprosessen for de 14 fagverksbruene i tre som ble stengt etter at Tretten kollapset i august.

Hver enkelt bru har gjennomgått spesialinspeksjoner, etterfulgt av analyser av inspeksjonsresultatene og kontrollberegninger med tredjepartskontroll. Når det er konkludert i denne prosessen er det den enkelte vegeier som tar ansvar for oppfølgingen, ifølge meldingen.

– Det er den samme prosedyren som for de øvrige stengte bruene som Fjell-Leet skogsveibru nå har gjennomgått. Vi er helt sikre på at brua er trygg for den trafikken vi åpner opp for nå. Dette er et føre-var-tiltak hvor vi øker sikkerheten ved å redusere belastninga på brua, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Bruksklassen skrives ned til BK8/50. Det vil si at maksimal aksellast er 8 tonn og maksimal totalvekt er 50 tonn. Fjell-Leet skogsveibru åpnet i 2011 og har en lengde på 48,60 meter. Statens vegvesen har vedlikeholdsansvar for brua.

Med konklusjonen for Fjell-Leet skogsveibru er det nå konkludert for alle de 14 fagverksbruene i tre som ble stengt etter at Tretten bru falt ned. Det er mål om å få gjenåpnet Fjell-Leet skogsveibru i løpet av fredag 25. november.