↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

951 48 244

Besøksadresse

Skinnstudumpa 6
2072 DAL
  1. Beskrivelse

Vi Er en takentreprenør som har levert taktekking og membranløsninger siden 1975. Bedriftens ansatte innehar alle de nødvendige fagbrev og sertifikater og vi er en mesterbedrift. Med et godt renommé som en service- og kvalitetsorientert aktør, leveres våre tjenester til både privatpersoner, borettslag, sameier, større eiendomsbesittere, entreprenører, konsulenter og arkitekter. 

Vi er en allsidig leverandør med god erfaring fra mange typer bygg og anleggsprosjekter, der godt, tradisjonelt håndverk preger alle våre arbeider. Vi har også eget blikkenslagerverksted. Vi leverer  taktekking og membraner med Asfalt eller PVC-belegg. Materialvalg og materialenes egenskaper i samspill med nye og innovative arbeidsmetoder gjør oss til en leverandør som kan mestre de fleste utfordringer.

Våre leverandører leverer velprøvde materialer og komponenter med høy kvalitet. Materialvalg og materialenes egenskaper, i samspill med nye og innovative arbeidsmetoder, gjør oss til en leverandør som kan mestre de fleste utfordringer.

I forkant av samtlige prosjekter utfører vi en grundig behovsanalyse. Dette gjør vi for å møte akkurat ditt behov, både i forhold til løsning og de estimerte kostnadsrammer. Vi vektlegger dialog med våre oppdragsgivere. Slik unngås unødige overraskelser underveis.

Vi har også vårt eget blikkensalgerverksted med moderne maskiner og påtar oss både produksjoner og montering av beslag.  Vår hovedmålsetting er å gi deg et problemfritt og tett tak med lang levetid. Arbeidsmetoder og gode produkter er avgjørende faktorer for å nå denne målsettingen.

Vi ønsker å være en seriøs og pålitelig samarbeidspartner, som i prosessen etterstreber høy kvalitet til riktig tid og pris. Gjennom trivelige og dyktige medarbeidere som viser interesse og engasjement, har vi lykkes i å etablere oss som en konkurransekraftig aktør med bred kunnskapsflate. Derfor har vi streng kvalitetssikring underveis og oppfølging i etterkant, som sikrer deg et optimalt resultat. Vi ser på det som vårt hovedansvar at jobben som er gjort alltid er i tråd med avtalen som er inngått på forhånd.

Eidsvoll Taktekking AS har alle de ressurser som skal til for å følge med i en bransje i kontinuerlig utvikling. Stadig høyere krav til kunnskap, kompetanse og teknologi, er realiteter vi tar på alvor.

Godkjenninger og sertifiseringer