↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

Telefon

908 89 981

Besøksadresse

Gladbakkgutua 20
2070 RÅHOLT
  1. Beskrivelse

Eltera utfører alt fra prosjektering til installering av alle typer el-anlegg innenfor næringsliv, landbruk, det offentlige og boliger. Arbeidet omhandler alle faser fra planlegging og gjennomføring til en avsluttende kvalitetskontroll.

Vårt hovedkontor ligger på Nesbru rett utenfor Oslo. Vi har også virksomheter i Sandnes, Romerike, Porsgrunn, Gjøvik, Brumunddal, Elverum, Stavsjø, Lillehammer og Trondheim. Eltera samarbeider tett med etablerte partnere i Nord-, Vest- og Midt-Norge, og utfører alle slags oppdrag fra svakstrøm, innbruddsalarmer og spredenett til sterkstrøminstallasjoner.

Som kunde får du ett kontaktpunkt å forholde deg til, det gjør det enklere for deg å benytte våre tjenester.