– Du tror jo nesten ikke at det er mulig. Det er litt den følelsen jeg står her med. Jeg var sikker på at dette skulle løse seg fint, at jeg skulle få erstatning og bli kjøpt ut og at hverdagen skulle bli akkurat slik jeg drømte om. Det er ikke akkurat noen overdrivelse å si at det heller har blitt et mareritt.

– Store rystelser underveis

Hun står og snakker med EUB på eiendommen hun eier. Kari Adalia er alvorstynget. Hun kjenner på all tiden som er gått. Alle nedturene som er kommet på rekke og rad. Og alle tilbakeslagene. Eiendommen hun eier ligger i Setrevegen 375 på Minnesund. Den er på over fem mål, ligger på en høyde og har opprinnelig en utsikt mange kan misunne henne.

– Som følge av det jeg har vært gjennom og utfordringene med å vinne fram med saken min, har jeg vært tvunget til å ta opp flere lån. Det er snakk om store utgifter som har gått med til advokater. Dessverre har det stått i stampe og jeg har ikke vunnet fram og fått det som jeg ønsker. Det er det som er så fortvilende. Nå er alt håp i ferd med å renne ut, sier Sørli.

Eiendommen hennes ligger helt inntil det nye dobbeltsporet på Minnesund. Arbeidene har pågått der nærmest uten stopp de siste årene. Det er kommet mye støv, som har landet på Kari Adalias hus. Det er langt fra å være hovedutfordringene.

– Det har vært så store rystelser her underveis og det er ikke vanskelig å se at det har fått innvirkning på huset. Denne trappa som ligger helt inntil husveggen er blitt forskjøvet. Det har kommet sprekker her, som ikke var der tidligere. Om du kikker inn i rommet nede i kjelleren her, ser du at veggen buler ut. Den var ikke slik før Bane NORs arbeider på anleggsområdet her startet, sier hun.


Hun opplever at Bane NOR ikke har vært villige til å høre på henne og ta hensyn til hennes situasjon underveis.

Ligger helt inntil anleggsområdet

– Huset mitt ligger kun én meter fra anleggsområdet. Jeg ba helt fra starten av om å bli kjøpt ut og fikk også beskjed om at det ble notert. Det har vært store rystelser, der hele huset ble rammet. Det opplevdes som jordskjelv og skader har oppstått på bygget, noe som også ble meldt fra om for tre år siden, sier Sørli.

Hun legger ikke skjul på at det har vært mange tøffe stunder.

– Tårene stopper egentlig aldri å renne. Skadene her nå i dag er store. Bane NOR vedkjenner seg kun deler, men vedgår ingen ansvar. Det er liksom som at dette er noe man må regne med. Det er jeg helt uenig i. De har et ansvar med å gjøre huset mitt trygt. Jeg har brukt tusenvis av kroner på advokat, forteller hun.

Hun stusser over at nærmest alle andre hus og hytter i nærområdet er kjøpt ut.

– Jeg kommer ingen vei. Jeg har kun uførepensjon og er nærmest bankerott på grunn av denne situasjonen og kampen mot Bane NOR. Det er så ødeleggende fysisk og psykisk. Jeg føler meg fullstendig overkjørt, sier Sørli.

– Det at trappa har glidd ut, har de vedkjent. Og utfordringer med kloakken. Kloakkrøret er ødelagt og det har de innrømt. Det er så negativt etterpå. De låner eiendommen hennes og det er skader på huset, men vedkjenner seg det ikke. Det synes jeg er ille, sier Elin Hedberg, som er en god venninne av Kari Adalia Sørli og har vært en viktig støttespiller underveis.

– Bane NOR vedgår kun det med trappa, ikke resten av saken som Kari prøver å ta opp. De er kjempeivrige når de skal forsøke å lage en avtale med deg, men resten av tiden er de nærmest ikke mulig å få tak i. Det er fortvilende. Det ble satt opp en rystelsesboks her, men det skjedde først etter at de verste rystelsene var over. Da er jo mye av poenget borte. Da har man jo heller ikke fått dokumentert hva slags konsekvenser dette har fått for eneboligen som står her, utdyper Hedberg.

Har en stor drøm

– Et av problemene her er også at eiendommen har tapt seg mye i verdi etter at arbeidene startet opp. Skal du selge den nå, så vil du måtte gjøre det med et tap på hundretusenvis av kroner. Det er mye som eventuelt må utbedres, om det på noe tidspunkt skal bli aktuelt, sier Sørli.

For Sørli er det nå et eneste tilbud fra Bane NOR, som kan få henne til å legge saken bak seg og gå videre på en god måte.

– De må tenke seg om en gang til, gjøre en ny vurdering og komme tilbake med et annet tilbud og et annet resultat. Og det tilbudet må være på 2,5 millioner kroner. Da selger jeg, legger dette marerittet bak meg og kan gå videre, sier Sørli.

Hun legger ikke skjul på at hun ser på eneboligen som mer eller mindre ødelagt i dag.

– Det er et hus som ikke kan selges i den standen det er i dag. De har dekket gjerde rundt her og småpraktiske ting. Men ikke noe utover det. Jeg opplever at Bane NOR er store og at de ikke bryr seg så mye om lille meg, som mannen og kvinnen i gata. Det føles som en kamp du nesten ikke kan vinne. Du skaller hodet mye i veggen, sier Kari Adalia Sørli.

– Som en statlig byggherre er Bane NOR forpliktet til en mest mulig lik behandling av grunneiere med basis i gjeldende lovverk og rettspraksis. Dette har vi selvsagt lagt til grunn også i møtet med samtlige grunneiere på Eidsvoll. Eiendommen Setrevegen 375 ligger utenfor selve det området hvor vi bygger nytt dobbeltspor, på motsatt side av eksisterende jernbane. Det har derfor ikke vært grunnlag for å innløse eiendommen. På eiendommen har Bane NOR gjort et midlertidig erverv av grunn og anlagt en anleggsvei, som blant annet er brukt til massetransport. Dette er det utbetalt erstatning for. Veien blir fjernet og området satt i stand når arbeidene er ferdige, sier Odd-Arvid Rønning, grunnerverver i Bane Nor, til EUB.

– Slik det er vanlig praksis, har Bane NOR gjort løpende setningsmålinger på nærliggende hus. På den aktuelle eiendommen er det i løpet av anleggsperioden ikke registrert setningsutvikling som kan forårsake skader. Videre monterte vi rystelsesmålere etter at leieboer tok kontakt om rystelser i huset. Dette gjør at vi løpende kan avlese eventuelle rystelser fra anleggsarbeid og -trafikk, og om nødvendig gjøre tiltak. Det er ikke registrert rystelser over grenseverdiene. Disse grenseverdiene er satt slik at det er en god sikkerhetsmargin i forhold til rystelser som kan forårsake skader. Fra naturens side er mennesket ømfintlig for rystelser, og vi opplever ofte at beboere blir bekymret for godt merkbare vibrasjoner fra anleggsvirksomheten, uten at det objektivt sett er fare for skader, sier Rønning.

– Bane NOR har framlagt dokumentasjon på rystelses- og setningsmålinger for grunneiers advokat, og gjennom denne dialogen har vi oppfattet at erstatningskravet var frafalt. I det samme området har Bane NOR innløst ett bolighus og tre fritidseiendommer som lå på motsatt side av dagens jernbane. Disse lå i selve traseen for det nye dobbeltsporet. Eier har ikke selv bodd på eiendommen i anleggsperioden, men leid ut til andre. Bane NOR har utbetalt kompensasjon i forbindelse med at en leieboer valgte å flytte, fram til ny leietaker var på plass. Slik det er vanlig praksis, monterte Bane NOR rystelsesmåler på huset før anleggsstart. Dette gjør at vi løpende kan avlese eventuelle rystelser fra anleggsarbeid og -trafikk, og om nødvendig gjøre tiltak. Det er ikke registrert rystelser over grenseverdiene. Disse grenseverdiene er satt slik at det er en god sikkerhetsmargin i forhold til rystelser som kan forårsake skader, poengterer Odd-Arvid Rønning.