Da EUB var i kontakt med konstituert kommunedirektør Eli Nerbø om saken tilbake i november i fjor, svarte hun følgende rundt ferdigstillelse.

– Dal Omsorgsboliger ventes å kunne tas i bruk i februar 2023. Budsjettert totalpris for prosjektet er 46,45 millioner. Budsjettet ble økt med 0,5 millioner i samsvar med KS 21/75 med bakgrunn i at boligen skal bygges med solceller, skrev Nerbø i e-posten.

Skulle vært ferdigstilt i fjor høst

– 17. oktober ble det gitt en status for prosjektet (framdrift og økonomi) i Utvalg for teknisk og kommunale byggeprosjekter, utdypet hun.

De seks leilighetene var opprinnelig planlagt ferdigstilt til august 2022. Det er Eidsvoll kommune som står som byggherre for prosjektet, som ved oppstart hadde en anslått kostnad på 34 millioner kroner.

I protokollen fra det aktuelle møtet står det følgende under PS 22/36 Status prosjekter - kommunalteknikk.

«Virksomhetsleder Kommunalteknikk orienterte om status pågående prosjekter. Saken tas til orientering».

De nye omsorgsboligene ligger ved veikrysset Hellestadvegen og Haslervegen. Eidsvoll kommune bygger nye omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Byggingen av boligene ble vedtatt i desember i 2018. Dette som en del av kommunens budsjett og handlingsplan for 2019-2022.

– Dette er boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne tilhørende i Eidsvoll kommune. Boligene er tiltenkt brukere med behov for tilrettelagte boenheter og heldøgns bemanning. Dette bygges som et tun med seks boenheter med tilhørende personalbase og fellesstue/møterom. Det er også carporter og boder for beboere, og uteareal, har fungerende varaordfører Tove Fagerli Brodshaug (Sp) uttalt til EUB tidligere.

– Behovet for nye boliger for funksjonshemmede kommer også frem av boligsosial strategi, vedtatt høsten 2019. Tomten ble valgt med bakgrunn i at Eidsvoll kommune eier tomten og den var regulert og egnet til formålet, la hun til.

– Vil ikke føre til kostnadsøkning

Torsdag fikk EUB tips om at ferdigstillelse og innflytting først kan bli aktuelt i uke 26.

– Det er fremdeles noen gulv som er for fuktige til å legge belegg. Det er vanskelig å anslå hvor raskt man kan bli ferdig med uttørking. Vi har varslet brukere om at innflytting ikke kan påregnes før uke 26. Entreprenøren mener at han skal klare å bli ferdig før den tid, opplyser konstituert kommunedirektør i Eidsvoll kommune, Eli Nerbø, til EUB.

– Blir prosjektet dyrere enn først forutsatt?

– Det vil ikke føre til kostnadsøkning for Eidsvoll kommune, svarer Nerbø.

EUB har også vært i dialog med Steinar Reinsberg, daværende eiendomssjef i Eidsvoll kommune, om prosjektet på Dal.

– Vi har ikke hatt spesielle utfordringer på Dal omsorgsboliger i forhold til det vi er vant med i tilsvarende byggeprosjekter, skrev Reinsberg i en e-post til EUB.

– Sett i ettertid: Er det noe Eidsvoll kommune kunne/burde gjort annerledes i forbindelse med byggingen av disse omsorgsboligene?

– Det er gjennomført en offentlig anbudskonkurranse der Trestandard AS ble vurdert som beste tilbyder. Kontrakten er en normal totalentreprisekontrakt. Vi kan derfor ikke se at Eidsvoll kommune kunne gjort dette på en annen måte. Eidsvoll kommune må forholde seg til inngått kontrakt med Trestandard AS, og vil følge opp kontrakten på vanlig måte, svarte Reinsberg.