– Dette er ellevilt og utrolig gledelig. Først og fremst gjør dette oss ydmyke. Det er jo slike tall vi jobber hardt for å få oppleve. Samtidig er det absolutt ikke noe vi tar for gitt.

Bjørn Inge Salberg Rødfoss, ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Eidsvoll Ullensaker Blad, har akkurat kikket på de ferske og offisielle opplagstallene, som ble publisert tirsdag klokka 09.00. Disse tallene er svært gledelige for EUB:

* Det offisielle opplaget øker – fra 6.455 til 7.072 – for Eidsvoll Ullensaker Blad. Dette tilsvarer en økning på 617 abonnenter (9,5 prosent) det siste halve året.

– Fin og viktig bekreftelse

* På tre og et halvt år er det offisielle opplaget til EUB økt med 973 eller 15,9 prosent.

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) la tirsdag morgen fram ferske opplagstall for norske aviser. Tallene gjelder for første halvår i 2022, sammenlignet med andre halvår i fjor.

– Dette er en fin og viktig bekreftelse for EUB og spesielt for alle våre ansatte. Dette viser at den store jobben de legger ned for lokalavisen virkelig betaler seg. Dette er også en ny bekreftelse på at analysene vi gjør, strategien vi har lagt og temaene vi velger å fokusere på og skrive om opptar lokalmiljøet. På huset jobbes det mye med å skreddersy en journalistikk som skal engasjere leserne. Disse tallene viser at vi er inne på mye riktig, sier Salberg Rødfoss.

Den digitale veksten har vært betydelig for EUB det siste halve året. Hittil i år er økningen på 20,3 prosent. Antallet abonnenter under 40 år er økt med 48,5 prosent i 2022.

– Det er svært gledelig, og ikke minst motiverende, med slike tall. Vi jobber hardt hver eneste dag for å nå de strategiske målene vi har satt oss, og det er ikke noe annet som er bedre enn å se at det vi tenker og har tror på, treffer godt. Jeg er stolt av innsatsen den lille, men svært så dyktige, gjengen legger ned, sier nyhetsleder Veronika Sletta.

Sammenlignet med første halvår 2021 har EUB økt abonnementstallet med 447.

Nysatsing i 2022

– Vi har cirka tre ganger så mange digitale abonnenter i dag som vi hadde ved inngangen til 2019. I løpet av året regner vi med at EUB, for første gang i historien, vil ha flere digitale enn papirabonnenter. Det er en milepæl, men absolutt ingen hvilepute. Det er tøff konkurranse om folks tid i dag, understreker Salberg Rødfoss.

– Våre analyseverktøy, som vi har fått tilgang på gjennom samarbeidsavtalen med Amedia, gir oss en helt annen kunnskap om leserne enn tidligere. Nå kan vi nærmest i nåtid se hvordan en sak slår an og hvem den engasjerer. På den måten kan vi prioritere å lage nyheter som vi vet treffer – igjen og igjen. Forhåpentligvis er dette med og bidrar til at abonnentene blir fornøyde med oss og det over tid, utdyper han.

Tidligere i år presenterte EUB en ny storsatsing, med Bjørn Hytjanstorp som en del av EUB-laget. Denne satsingen er det kommet flere positive tilbakemeldinger på.

– Vi skal både være limet og lupen i lokalsamfunnet. Både ha gravende journalistikk og dyptpløyende reportasjer. Lage nære og tette nyheter der folk er og befinner seg. Vi ser at de velskrevne, faktaorienterte og gjennomarbeidede sakene Bjørn lager for oss bidrar til dette. Det gir oss en større helhet og bredere tilstedeværelse på Øvre Romerike, sier Salberg Rødfoss.

Romerikes Blad går ned 231 abonnenter, mens Raumnes har mistet 90.