– Den virusvarianten vi har nå, gir mindre alvorlig sykdom enn tidligere varianter. Og selv om mange blir smittet, blir færre innlagt på sykehus. Vi er godt beskyttet av vaksiner. Det gjør at vi nå kan lette på svært mange tiltak, selv om smitten stiger raskt, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Samtidig beholder regjeringen noen av tiltakene en stund til, blant annet anbefalingen om å holde en meter avstand og kravet om å bruke munnbind når det er vanskelig å holde avstand.

– Tiden framover vil bli krevende. Svært mange av oss vil bli smittet. FHI anslår at kanskje så mange som mellom tre og fire millioner personer kan bli smittet av omikron før sommeren, og vi må planlegge for opp mot 20 prosent sykekefravær. Vi beholder derfor noen tiltak for å forhindre at altfor mange blir syke og borte fra jobben samtidig, sier Støre.

Beslutningen bygger på faglige råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som anbefaler at mange av tiltakene nå kan fjernes. Etter en helhetsvurdering har regjeringen besluttet å gjøre noen flere lettelser enn helsemyndighetene rådet til.

– Vi må forvente økt smitte som følge av lettelsene. Vår vurdering er likevel at mer inngripende tiltak som rammer folk og næringsliv ikke er forholdsmessig, gitt at vi i dagens situasjon har en lav belastning på helsetjenesten og god kontroll på sykefraværet, sier Støre.

Regjeringen tar sikte på å oppheve de siste restriksjonene innen 17. februar hvis utviklingen blir slik vi nå ser for oss. Ved behov kan kommuner selv vurdere å innføre lokale tiltak.

Regjeringen vil ikke legge til ytterligere skiller mellom vaksinerte og uvaksinerte i de nasjonale tiltakene som nå skal gjelde innenlands. Dersom det senere blir behov for å innføre strengere tiltak, kan det bli aktuelt å ta i bruk koronasertifikat på arrangementer og serveringssteder.

– Vi har veldig høy vaksinasjonsdekning i Norge. Nå som vi opphever mange tiltak, deriblant skjenkestopp, krav om bordservering og antallsbegrensninger på arrangement, vil nytten av å innføre egne, strengere regler for uvaksinerte være veldig begrenset. Vi mener det ikke er hensiktsmessig å innføre bruk av koronasertifikat innenlands nå, sier Kjerkol.

Hun påpeker at uvaksinerte og de som er utsatt for stor risiko ved smitte bør være forsiktige med, eller unngå store forsamlinger og samlinger på serveringssteder hvor det erfaringsmessig blir vanskelig å holde avstand.

Det innføres unntak fra dagens testkrav før avreise til Svalbard for fastboende på Svalbard og personer som er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19. Alle personer som ankommer Svalbard skal fremdeles teste seg for innen 24 timer etter ankomst.

Økende smitte

– Mange vil bli smittet i disse ukene fremover, og det må vi forberede oss på. Men nå er vi i stand til å håndtere smitteøkningen. Nå er det på tide å omstille oss og leve mer som normalt. I snart to år har vi fått høre at vi skal være redd for korona, framover skal vi leve med viruset. Vi tar sikte på å fjerne tiltakene helt innen 17. februar hvis utviklingen ikke blir vesentlig forskjellig fra det vi når ser for oss, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Også antall sykehusinnleggelser vil øke fordi svært mange blir smittet, men risikoen for å bli innlagt på sykehus er mye lavere nå, enn sammenliknet med tidligere i pandemien. Pasientene er kortere tid på sykehus, og færre trenger intensivbehandling.

Kjerkol påpeker at regjeringen har iverksatt en rekke tiltak som skal bidra til at vi ikke får for stor belastning på kommunenes helse- og omsorgstjenester, som for eksempel å avvikle smittekarantene, endre anbefalinger om testing- og en egen tiltakspakke for helsetjenesten. Helsedirektoratet rapporterer at den sterkt økende nasjonale smittetrenden så langt kan håndteres av kommunenes helse og omsorgstjenester. Flere kommuner (250) har nå ressursoversikter og beredskapsplaner for å oppskalere kapasiteten i tjenestene ved en større smittebølge. Risikoen for overbelastning av sykehusene er nå lav.

– Når viruset er så smittsomt, og smitten så høy, vil vi også få smitte inn på sykehjem og omsorgssenter. Vi vil ikke kunne unngå at noen får alvorlige komplikasjoner, men det er på tide å behandle viruset mer som en vanlig sesonginfluensa. Pandemien vil fortsatt forårsake både innleggelser og dødsfall, sier Kjerkol.

Dersom belastningen på helse- og omsorgstjenesten likevel skulle bli for høy, kan det bli aktuelt å innføre strengere tiltak.

Flere lettelser i TISK

Anbefalingen om jevnlig testing i barnehage, skole og utdanningssektoren har allerede opphørt. Ved lokalt behov kan kommuner med tilstrekkelig testkapasitet gjøre tester tilgjengelig på skoler, universiteter mv. Dette for å gjøre tester enkelt tilgjengelig for personer som utvikler symptomer.

Smittekarantene avvikles for alle, men husstandsmedlemmer og tilsvarende nære anbefales å teste seg. Øvrige nærkontakter uten symptomer behøver ikke å teste seg, men de bør være ekstra oppmerksomme på symptomer.

Barn i grunnskolealder eller yngre anbefales kun test ved symptomer, også selv om det skulle være smitte i husstanden. Les mer under Testing, karantene og isolasjon i faktaboksen nedenfor.

Smittesporing er allerede i all hovedsak lagt til den enkelte, men kommunen kan gi bistand ved behov. Vi oppfordrer til at man varsler kjente nærkontakter dersom man blir smittet, slik at de kan være ekstra oppmerksomme på egne symptomer.

Med følgende lettelser i TISK vil videre krav om registrering av gjester/deltakere på arrangementer og serveringssteder oppheves. FHI viser til at bruk av Smittestopp kan dekke behovet for varsling av øvrige deltakere ved et arrangement.

Isolasjonstiden forkortes fra 6 til 4 dager. Endringen i isolasjonstiden gjelder også for personer som allerede er smittet og i isolasjon i dag. Smittede som har symptomer må i tillegg ha vært feberfri i minst 24 timer før isolasjonen kan avsluttes. Regjeringen vurderer isolasjonskravet løpende.

Kostnader til testing i forbindelse med utenlandsreiser skal dekkes av den reisende. Kommunene kan, dersom de har kapasitet, tilby testing knyttet til utenlandsreiser, som den reisende selv må betale for.