- Mange jobba på akkord, og måtte ut og jobbe i all slags vær, forteller Kåre Torgunrud fra Feiring.

Torgunrud var tømmerfløter fra 1944 og helt frem til fløtinga i Mjøsa ble avviklet i 1980. I tillegg var han med i Glomma frem til de gav seg der i 1985.

Lørdag var det Tømmerfløtingens dag på Mjøssamlingene, og Kåre Torgunrud hadde både omvisning og fortalte om sine dager som fløter. Han demonstrerte gamle fløteteknikker, viste frem gammelt redskap og hadde omvisning rundt på museet.

Det er mye historie samlet på Minnesund, og leder av styret i Mjøssamlingene, Per Inge Høiberg forteller om gamle gjenstander inne på selve museet.

- Her har vi et gammelt koøye fra Dronningen, et mjøs-dampskip som blant annet tyskerne brukte for å komme seg over minnestryket etter å ha sprengt minnebrua, forteller Høiberg. Høiberg og Torgunrud daterer koøyet fra så langt tilbake som til 1840-årene.

- Vi har prøvd å ivareta både Mjøsas båthistorie og tømmerhistorie som vi har arvet fra våre forfedre her, forteller Torgunrud.

- I tillegg har vi friluftsgudstjeneste for å ivareta den kristne tradisjonen vi også arvet fra de samme forfedrene, avslutter Torgunrud.