– Som arbeidsgiver er vi nødt til å gjøre noe når våre ansatte blir sjikanert over lengre tid, sier ordfører Runar Bålsrud. – En eller annen form for reaksjon har vært et uttrykt ønske fra flere av politikerne i kommunestyret, sier Bålsrud.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

BREV TIL ANDERSEN
Alle kommunestyrerepresentantene, unntatt Arthur Knudtzen fra Frp, har skrevet under brevet til Martin Andersen. Det er datert 18. mai. I brevet heter det at «kommunen i lengre tid har mottatt brev og e-poster med meget sterke og negative utsagn rettet mot ansatte i Hurdal», og at kommunestyrerepresentantene betrakter dette som ren sjikane av ansatte. «Brev og e-poster som inneholder personsjikane, usaklige påstander og forsøk på ryktespredning er en måte å kommunisere på som vi finner helt uakseptabel», heter det videre.

Brevet avsluttes med at hvis Andersen ønsker svar på sine henvendelser overfor kommunen i framtida, må de være saklig og etterrettelige og ikke inneholde overtramp i forhold til de ansatte, slik korrespondansen har vært preget av hittil.

– TAR AVSTAND
– Som kommunestyremedlem tar jeg avstand fra den måten Andersen har gått ut mot flere ansatte i kommuneadministrasjonen, sier Jan Asle Ruud, Ap. – At Andersen angriper politikere i kommunestyret, er OK. Det kan vi tåle, men vi tåler ikke at han angriper ansatte og henger dem ut fordi de jobber i kommunen. Andersen må holde seg til samfunnets spilleregler, mener Ruud.

Han forteller at saken flere ganger har blitt diskutert både i formannskap og administrasjonsutvalg i et forsøk på å finne en løsning. Det har altså munnet ut i brevet fra kommunestyret.

ANDERSEN VIL IKKE KOMMENTERE
Martin Andersen selv ønsker ikke å uttale seg når EUB ber om en kommentar.

– Jeg avstår fra en kjapp kommentar fordi EUB ikke lar meg svare på en ordentlig måte. Jeg synes saken er for alvorlig til det. Nå skriver jeg brev til kommunen hvor jeg ber om at innholdet i brevet til meg kan dokumenteres, sier Andersen.

Les også «De liker ikke kritikken»