– Mannen er korrekt i sin ytringsform. De som mottar kritikken, liker den ikke, men det betyr ikke at den er uberettiget. Jeg stiller meg bak Andersens rettigheter til å uttale seg. I mine øyne er han ikke ufin, sier Knudtzen.

– Alle har ytringsfrihet

– Det er første gang jeg har hørt om at et kommunestyre sender et slikt brev til en innbygger, sier generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold.

Kokkvold understreker at han ikke har lest noe av korrespondansen mellom Hurdal kommune og Andersen, men at han mener at i utgangspunktet skal folkevalgte være forsiktige med å påpeke hvordan kommunens innbyggere skal uttale seg.

– Alle har ytringsfrihet. Spørsmålet er hvor sterk språkbruk skal det være rom for. Om en kommunes ansatte synes ord og meninger er for sterke, er det ikke nok til å be folk om å tie stille. Men på den andre siden kan for sterke karakteristikker slå tilbake på en selv, sier Kokkvold i en kommentar.