Den politiske opposisjonen i Eidsvoll er i harnisk etter at Ap og Frp i siste kommunestyremøte sikret seg flertall i kontrollutvalget. Valgopplegget – med hjelp fra bygdelista – førte til at Ap fikk to representanter, Frp én, Høyre én og Senterpartiet én. Før valget hadde Høyre to representanter i utvalget, og Ap bare én, det samme som Frp og Sp.

– Valg på nytt kontrollutvalg er direkte uetisk, sier Høyres Peter Tornquist.

Forsurer miljøet

– Dette blir bukken som passer havresekken. Det er vanlig at det er opposisjonen som har flertall i kontrollutvalget, for de skal kontrollere kommunestyret, sier Venstre-leder Kjersti Almåsvold.

Dette forsurer et miljø som fra før av er surt nok, sier Peter Tornquist.

– Ap og Frp har samarbeidet om budsjettet og har nå sikret seg flertallet i kontrollutvalget. Det anstendige ville vært å kjøre nyvalg. Det hjelper ikke hva Terje Tønnessen sier. Frp og Ap oppfører seg som en posisjon. De har hatt gruppemøter sammen og i realiteten fremmet felles forslag siden budsjettbehandlingen. Under valget av kontrollutvalg samarbeidet de helt ned på listenivå. Ap er størst og har ordføreren. Da er de i posisjon. Da skal de ikke sitte med et kontrollerende flertall, sier Peter Tornquist.

– Her står Høyre, Venstre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti sammen, påpeker han.

Ønsker ikke Bergstrøm

Et tilleggselement i forsuringen er at Finn Bergstrøm (Ap) ble valgt til første varamedlem.

– Det er ufattelig og uklokt av Ap å fremme forslag på han som klarest har uttalt at han vil ta rotta på administrasjonen. Han bør ikke sitte verken som fast medlem eller varamedlem, sier Tornquist.

Venstre frykter at Bergstrøm i realiteten blir fast i kontrollutvalget.

– Ståle Melby ble valgt til nestleder. Han satt i det forrige kontrollutvalget også, men det fortelles at han sjelden eller aldri har hatt anledning til å møte. Hvis det er riktig, kommer Bergstrøm inn. Det ønsker vi ikke. Den rollen han spiller i politikken, er ikke bra for Eidsvoll, uttaler Almåsvold.

– Ikke samarbeid

– Det er ikke noen posisjon og opposisjon lenger. Det er ikke formelt samarbeid mellom Ap og Frp, men jeg stemte på Frp for da fikk vi nestlederen, sier Aps gruppeleder Hans Arvid Øberg.

Les også: På grensen til flaut

Følg Eidsvoll Ullensaker Blad på Facebook